Jarní odborná praxe K1-K3

V době 16. – 27. května 2022 se koná odborná praxe studentů SŠKK ze tříd K1-K3. Podobně jako v minulosti jsou praktikanti v knihovnách, knihkupectvích, antikvariátech, archivech, nakladatelstvích a redakcích v Praze, ale i v místě svého bydliště. Zde si můžete přečíst jeden z nejlepších písemných úkolů, který studenti v návaznosti na odbornou praxi vypracovali. Autorkou je Hana M. z K3. Následující fotografie dokumentují průběh praxe.

.

Literární soutěž na Den knihy

Na Den knihy byla mimo jiné vyhlášena literární soutěž na téma Literární dvojice. Studenti si mohli vybrat z předem daných literárních osobností a volnou formou nastínili životní etapu spisovatelů. Namátkou lze vybrat korespondenci bratrů Čapků nebo bratrů Mannů, konverzaci mezi Máchou a Tylem, případně rozpravu Konstantina a Metoděje u ohniště. Vítězným „textem“ se stal komiks Ze života Čapků od Luisy S. (K4), který si můžete prohlédnout níže. Všem soutěžícím děkujeme za zaslané texty a doufáme, že příště se opět do literární soutěže zapojíte!

.

 

Jeden svět – film Buď můj hlas

K2

Dne 29. 3. se studenti tříd K1-K4 zúčastnili festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. V kině Oko zhlédli film Buď můj hlas.  Poté se konala beseda s organizátory festivalu, jak dokumentuje následující fotogalerie.

Zde je několik reflexí studentů naší školy na snímek, který viděli.

Student A
Film byl podle mě kvalitně zpracovaný, hodně mě zasáhl. Diskuse po něm byla zajímavá a podnětná, dozvěděla jsem se o různých nových věcech. Základní informace jsem o situaci v Iránu měla, ale film byl zajímavý vhledem do této problematiky. Velmi emotivní.

Student B
Bylo to mrazivé. Myslím, že je to problematika, o které se stále dost nemluví.

Student C
Dnešní film byl velmi emočně vypjatý. Byla jsem ovšem ráda, že se neřešil pouze feminismus, ale celková problematika lidských práv na Blízkém východě. Myslím, že celý film by se měl zařadit do společenských věd a pouštět při výuce.

Student D
Dnešní projekce se mi líbila. Ač to bylo hodně smutné téma, myslím si, že je dobře, že se o tom mluví. Doufám, že lidé, kteří zažívají v Iránu denně takové peklo, budou mít lepší budoucnost.

Student E
Jeden svět mám ráda, k takovému filmu bych se totiž jinak nedostala. Bylo děsivé vidět lidi i dnes tak utlačované. Moc mě mrzí, že si spousta lidí myslí, že feminismus není potřeba a že už jsme vše dokázali, protože pak vidím něco takového a láme mi to srdce.

Student F
Film zpracovával neobvyklé téma a byl velmi emotivní, v jedné části mě dokázal i rozbrečet.

Student G
Je až děsivé vidět, co se děje ve světě, a je určitě dobré, že se o tom můžeme dozvědět. Zanechalo to ve mně opravdu silné pocity.

Student H
Myslím, že mi ten film pomohl uvědomit si, co se děje ve světě za obrazovkami. Ne všude žijeme tak, jak jsme zvyklí. Jsem ráda, že o tom vím, a budu se snažit toto sdílet s ostatními a tím snad pomoct.

Student G
Díky dokumentu jsem si uvědomila, že jsou lidé, kteří mají mnohem horší problémy, ale i tak se nevzdávají.

Student I
Tento film ukázal, jak křehká je svoboda jednotlivce. Náboženství by mělo být osvobození, ne nástroj k útlaku.

 

Únorová exkurze v rámci předmětu ÚP (K1)

K1

Dne 11. 2. jsme se v rámci odborné exkurze vypravili do Národního muzea, konkrétně do muzejní knihovny. Dozvěděli jsme se něco o historii knihovny a měli jsme možnost vidět opravdové skvosty, například umělecký cenné Ex libris, kramářské tisky a také Jungmannův Slovník česko-německý. Ty můžete vidět na přiložených fotografiích.

.

Program Adapťáci na SŠKK

k2

Dne 5. 1. proběhla na naší škole další fáze programu Adapťáci, který vytváří rámec pro studentské projekty zabývající se adaptací měst na proměnu klimatu – nejen na globální oteplování, ale i na potíže se zadržováním vody v krajině.

Tento program je organizován ve spolupráci školy a Ekocentra Koniklec.

Na základě výstupů z podzimní fáze programu studenti K2 dále rozvíjeli projekty spojené s rýsující se akcí na úklid odpadků a výsadbu stromů. Ústředním cílem dnešního pracovního setkání byla tvorba multimediálních prezentací pro oslovení veřejných institucí. Po přípravě v klasické kamenné třídě jsme vyrazili i do okolí školní budovy, jak dokládají přiložené fotografie.

.

Předvánoční praxe

K2

Od 9. do 22. prosince se koná každoroční odborná praxe. Studenti druhého, třetího a čtvrtého ročníku ji absolvují na reálných pracovištích knižní kultury a obchodu – tedy v knihkupectvích, nakladatelstvích, knihovnách, antikvariátech nebo redakcích, a to nejen v Praze, ale i v místech svého bydliště – letos např. v Blatné, Mladé Boleslavi, Neratovicích, Kladně nebo Litoměřicích.

Průběh praxe našich studentů zachycuje následující fotogalerie.

.