Vycházka do zoo a exkurze po židovských památkách Prahy (K2 a K3)

Dne 28. 6. se studenti tříd K2 a K3 vydali na procházku po pražské zoologické zahradě a dne 29. 6. na exkurzi pod vedením Mgr. Karly Štaubertové po pražských židovských památkách, jak dokumentuje níže uvedená fotogalerie.

.

Školní výlet Kokořínsko (K1)

Třída K1 šla ke konci školního roku, jmenovitě 28. 6 a 29. 6, objevovat krásy Kokořínska – studenti navštívili Kokořín (odvážlivci se pak rozhlédli z vyhlídkové věže), prošli se po Cinibulkově stezce začínající ve Mšenu (na které narazili na přírodní divadlo, v němž zinscenovali improvizovanou hru) nebo hráli přehazovanou či karetní hry. Třída se tak poznala i jinak než jen ve školních lavicích a vzhledem k poměrnému úspěchu výletu se určitě vydají objevovat krásy jiné krajiny i příští školní rok.

.

Maturitní a imatrikulační ples 2022

Po dlouhých dvou letech se ve čtvrtek 2. 6. 2022 opět konal maturitní a imatrikulační ples, tentokrát ve společenském sále hotelu Belvedere. Níže si můžete prohlédnout výběr z fotografií a připomenout si tak nezapomenutelný večer červnového plesu.

 

Druhá část a slavnostní zakončení akce Adapťáci

K2
Na 5. června připadá Světový den životního prostředí, takže o 2 dny předcházející pátek byl vhodnou příležitostí pro druhou část projektu Adapťáci.
Ta spočívala v Úklidovém dni, kdy třída K2 pod patronací Městské části Praha 6 sbírala do přírody pohozené odpadky v lokalitě Džbán (přehradní nádrž a okolí). Nepřálo nám až příliš teplé počasí, přesto jsme přiměřeným tempem na čerstvém vzduchu očistili zeleň od nepořádku.
Akce potom vyvrcholila – i za účasti třídy K3 – slavnostním pokřtěním školního dubu letního Dubínka, který od dubnového vysazení (odkaz zde https://www.sskk.cz/projekt-adaptaci-vysazeni-dubu-letniho-pokracovani-pro-skoly-a-verejnost-bude-3-6/ ) vyrostl a výrazně zezelenal. Kromě křtu a proslovu koordinujícího učitele přírodních věd zazněly také projevy hostů akce – pořadatelky celého projektu za Ekocentrum Koniklec Alice Končinské, předsedkyně komise životního prostředí MČ Praha 6 Martiny Kaňákové a zástupkyně studentské iniciativy Fridays for Future Magdaleny Snítilové.
Věřme, že tento projekt ukázal, jak realizovat ekologické obsahy vzdělávání nejen teorií, ale i praxí. A že na dobrodružství celého projektu z hájemství přírodních věd studenti našeho převážně humanitního oboru v budoucnu rádi vzpomenou.
.

.

Ústní maturitní zkoušky

Od pondělí 23. května do pátku 27. května se v naší škole konají ústní maturitní zkoušky, přičemž slavnostní zahájení proběhlo v pondělí 23. května v 7.45 v učebně K4. Všem studentům přejeme šťastnou ruku při losování otázek. Průběh maturitních zkoušek dokumentuje následující fotogalerie.

.

Jarní odborná praxe K1-K3

V době 16. – 27. května 2022 se koná odborná praxe studentů SŠKK ze tříd K1-K3. Podobně jako v minulosti jsou praktikanti v knihovnách, knihkupectvích, antikvariátech, archivech, nakladatelstvích a redakcích v Praze, ale i v místě svého bydliště. Zde si můžete přečíst jeden z nejlepších písemných úkolů, který studenti v návaznosti na odbornou praxi vypracovali. Autorkou je Hana M. z K3. Následující fotografie dokumentují průběh praxe.

.

Projekt Adapťáci: Vysazení dubu letního, pokračování pro školy a veřejnost bude 3. 6.

Dne 22. dubna probíhá Den Země, a při této příležitosti jsme (o den dříve) vysadili dub letní do travnatého svahu mezi budovou FTVS UK a Evropskou třídou.

Strom jsme vysazovali v podmračeném počasí a všechno šlo velmi hladce, k čemuž velmi pomohl i „odborný garant akce“, pan profesor Stanislav Vacek z ČZU, kterému děkujeme za spolupráci.

Vysazení stromu je první částí projektu Adapťáci, který ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec vytvářejí žáci K2 v rámci přírodovědného vzdělávání.

Tento projekt je zaměřen na adaptaci měst na změny klimatu a výsadba stromu  je typickým adaptačním opatřením.

Nicméně Adapťáci ještě nekončí a v pátek 3. června (krátce před Světovým dnem životního prostředí) pokračujeme Úklidovým dnem  v okolí školy, který proběhne ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 a je otevřený zapojení dalších škol i veřejnosti.

V případě zájmu o zapojení do Úklidového dne můžete naši školu kontaktovat!

.

Dubnová exkurze v rámci ÚP (K1)

K1

Dne 8. 4. jsme se studenty K1 v rámci předmětu ÚP vypravili do nakladatelství Argo, kde jsme se prostřednictvím zajímavé přednášky seznámili s pracovními postupy v nakladatelství. Měli jsme možnost prozkoumat jeho vnitřní prostory a nasát atmosféru. Někteří studenti byli v následné diskusi za podnětné dotazy obdarováni knihou.

.