Adopce na dálku

Na konci školního roku 2017/2018 k nám opět dorazil dopis z Indie od Sereny, kterou finančně podporujeme v jejích studiích od r. 2010. Nejnovější dopis č. 7 a její fotku najdete na stránce Adopce na dálku. Celou akci zaštiťuje prof. Trégnerová, která v září vyhlásí sbírku pro školní rok 2018/2019.

 

 

Projekt EDISON 2018

V týdnu od 17. do 21. 9. 2018 bude na naší škole opět probíhat multikulturní vzdělávací projekt Edison. Přijede k nám šest stážistů z různých koutů světa a představí nám své zvyky, tradice a kulturu, povedou diskuze na různá témata, budou hrát hry apod. Všichni stážisté jsou vysokoškolští studenti, jedná se o jednoho chlapce z Gruzie a pět dívek (Srbsko, Kyrgyzstán, Kolumbie, Mexiko, Rusko).

 

 

Zahájení školního roku 2018/2019

Chodby ještě zejí prázdnotou, ale ne tak úplně. Od posledního srpnového týdne funguje kancelář školy od 9 do 15 hodin a vyučující a další pracovníci školy se pilně připravují na školní rok 2018/19. Těšíme se na Vás v pondělí 3. září v 8.00.

 

 

Intersteno 2018

ikona
V letošní mezinárodní internetové soutěži Intersteno 2018, kam bylo za naši školu nominováno 5 studentů, se v kategorii „žáci do 16 let“ umístila na 131. místě s 1964 čistými úhozy za deset minut Anežka Straková a na 133. místě s 1897 čistými úhozy za deset minut Tereza Koudelková, a to z celkového počtu 197 soutěžících v této kategorii. V kategorii „junioři od 17 do 20 let“ se pak na 398. místě s 2111 čistými úhozy za deset minut umístila Klára Černá, a to z 568 soutěžících v této kategorii.
Studentkám gratulujeme a prostřednictvím školy jim byly předány certifikáty od mezinárodní organizace INTERSTENO.
Autor: Martina Kulhánková, vyučující písemné a elektronické komunikace

Soutěž Školní časopis roku 2018

I v letošním roce vznikají v rámci českého jazyka ve třetím ročníku hned dva nezávislé časopisy, tentokrát nazvané Howler a Druhá strana. Stejně jako v loňském roce jsme je také přihlásili do soutěže Školní časopis roku 2018, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky, z.s. spolu s Vyšší odbornou školou publicistiky. A také letos jsme s časopisy uspěli! K loňské Zvláštní ceně poroty jsme letos přidali další a navíc jsme získali i 3. místo v krajském kole! Slavnostního vyhlášení, které proběhlo 3. května a zahrnovalo i zajímavé přednášky a workshopy, se zúčastnili zástupci obou redakcí. Časopisy v pdf formátu si můžete prohlédnout také na webových stránkách. Gratulujeme celé třídě K3!
(Text: Michaela Mrázová)

 

 

Třídní schůzky

V pondělí 16. dubna od 17:00 se konají třídní schůzky k 3. čtvrtletí pro rodiče studentů K1 – K4. Po úvodním setkání s třídními profesory v kmenových třídách proběhnou jako obvykle individuální konzultace s učiteli ve třídách, sborovně a kabinetech.

 

 

Lyžařský a turistický kurz – vyúčtování

Po obdržení faktur od všech dodavatelů bylo provedeno zúčtování záloh oproti nákladům lyžařského a turistického kurzu a všem účastníkům vznikly přeplatky. Ty budou v nejbližší době zaslány na účty, ze kterých byla poukázána záloha. Přeplatky se liší podle toho, zda byl účastník lyžař či turista a také na výši pojištění, které bylo rozdílné dle věku.

Martina Kulhánková – zástupkyně pro ekonomické záležitosti SŠKK