Termín přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v pondělí 8. června. Pozvánky a bližší informace budeme rozesílat e-mailem a doporučenou poštou po zveřejnění vyhlášky a metodiky ze strany MŠMT, tedy zřejmě v průběhu příštího týdne.

Alice Krýžová

.