Třídní schůzky

V pondělí 8. listopadu od 17 hodin se v kmenových třídách konají třídní schůzky. Při příchodu do učebny se všichni účastníci prokážou třídnímu učiteli očkovacím certifikátem nebo platným testem nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. Po celou dobu pobytu v budově je nutné mít nasazený respirátor.

Do učeben K1 – K3 se nejlépe dostanete ze vstupní haly po hlavním schodišti do 3. patra a chodbou doprava. Do učebny K4 pak ze vstupní haly přes vnitroblok do přízemí bloku C.

Těšíme se na Vaši účast!

.