Třídní schůzky on-line

9. listopadu od 17 hodin se konají třídní schůzky všech tříd, a to on-line formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Bližší informace sdělí třídní učitelé rodičům v informativním mailu v pondělí nebo úterý tohoto týdne.

.

.