Třídní schůzky pro rodiče budoucího 1. ročníku

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně Vás zveme na první třídní schůzku, která se koná v pondělí 21. června 2021 od 17 hodin v učebně K4 (přízemí bloku C) na Fakultě tělesné výchovy a sportu, José Martího 31, 162 00 Praha 6. (Z provozních důvodů jsme byli nuceni změnit termín třídních schůzek ze 14. 6. na 21. 6.)

V rámci schůzky budete informováni o studiu obecně, o plánu školního roku 2021/2022, jednotliví vyučující promluví o učebnicích, sešitech, učebních plánech svých předmětů a o kritériích hodnocení. Zároveň budeme zjišťovat, který druhý cizí jazyk si student vybere. Seznámíte se se školním řádem a podepíšeme Smlouvu o zajištění výuky.

Prosíme Vás o její prostudování a přinesení předvyplněné smlouvy ve 2 vyhotoveních, aby se celý proces urychlil. Vyplňujte pouze osobní údaje a číslo smlouvy (= evidenční číslo uchazeče) na první straně a Vaše podpisy a datum na poslední straně. Poprosíme Vás také o složení zápisného ve výši 1 100,- Kč.

Smlouvy se budou podepisovat a zápisné platit v kanceláři školy u N. Mauleové půl hodiny před konáním třídních schůzek, tj. od 16,30 hodin (posledního zákonného zástupce přijmeme do kanceláře v 16,55 hodin) a poté po skončení třídních schůzek.

Z epidemiologicko-hygienických důvodů prosíme o vyslání pouze jednoho zástupce za rodinu. Nezbytností je také respirátor a čestné prohlášení o negativním výsledku antigenního testování. V případě dalších změn, které by nastaly v souvislosti s epidemiologickou situací, Vás budeme neprodleně informovat.

Těšíme se na Vás!

.