Úvod do praxe – březnové exkurze (K1)

V měsíci březnu jsme se s K1 v rámci Úvodu do praxe vypravili na dvě místa. Prvním místem byl Strahovský klášter, kde sídlí Památník národního písemnictví. Přivítala nás sympatická paní Tereza Arndt, která nám pověděla něco o funkci památníku a o jeho fondu. Všichni jsme byli uchváceni historickým interiérem kláštera a především výhledem na historické jádro Prahy. Dalším místem, kam jsme se vydali, byla Knihovna Náprstkova muzea. Zde nám paní Tydlitátová pověděla něco o fascinujícím životě Vojtěcha Náprstka a ukázala nám vzácné či jinak zajímavé svazky z knihovního fondu. Další zajímavostí bylo jistě indiánské týpí na dvoře muzea, kde se několik studentů málem zabydlelo.

Mgr. Jana Hegrová