Vrácení přeplatku za domácí licenci ZAV

Žákům, kteří si zakoupili licenci ZAV na doma na školní rok 2018/19, bude vrácena částka 58,- Kč v kanceláři školy. Rozdíl vznikl získáním slevy u majitele licence.

Přijďte prosím v úředních hodinách.

Mgr. Monika Krýže