Vratka z Klubu mladých diváků

Dne 4. 6.  přišla na účet školy vratka z Klubu mladých diváků za představení, která se kvůli epidemiologické krizi neuskutečnila.  Vratka, která činí 108,- Kč,  bude poukázána každému členovi KMD na bankovní účet během června.

Mgr. Monika Krýže

.