Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti.

Počet volných míst: 3

Termín podání přihlášky: do 25. 5. 2018

Termín motivačního pohovoru: 28. 5. 2018

O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a výsledek motivačního pohovoru.

K pohovoru doporučujeme přinést čtenářský deník, případnou vlastní literární tvorbu, popř. další doklady zájmu o obor.

Bližší informace poskytne ředitelka školy na tel. čísle 222 365 856 nebo na e-mailu alice.kryzova@sskk.cz

 

V Praze dne 15. 5. 2018                                                           PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

ředitelka školy