Výsledky přijímacích zkoušek

Na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky byli žáci seřazeni dle celkového počtu bodů. V případě rovnosti bodů u více uchazečů jsme postupovali dle kritérií přijímacího řízení pro obor vzdělání Knihkupecké a nakladatelské činnosti (kód oboru 66-43-M/01), forma studia denní, která byla zveřejněna dne 26. ledna 2024.

Přijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci mohou v nejbližších týdnech očekávat pozvánku k informační třídní schůzce pro první ročník, kterou budeme rozesílat e-mailem.

Zde naleznete výsledkovou listinu.