Výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu

Milí uchazeči, vážení rodiče, seznam přijatých uchazečů najdete zde, seznam všech uchazečů seřazených podle výsledků přijímacího řízení najdete zde.

Zápisové lístky můžete zasílat doporučenou poštou na adresu školy nebo odevzdávat v kanceláři školy po předchozí e-mailové domluvě. Nejzazší termín pro odevzdání nebo odeslání zápisového lístku je 2. června 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí budou dne 19. 5. rozesílána doporučenou poštou.

.