Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-21 naleznete v následujících pdf souborech:

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení PŘ

Seznam přijatých uchazečů

Přijetí uchazeče a zájem o studium je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 16. června (nejzazším datem pro odevzdání je úterý 23. června 2020). Zápisový lístek je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v kanceláři školy, a to v následujících úředních hodinách:

Pondělí 9.00 – 17.00

Úterý 9.00 – 17.00

Středa 9.00 – 15.00

Čtvrtek 9.00 – 15.00

Pátek  9.00 – 13.00

.