Výstava projektů primární prevence

Dne 31. března 2014 proběhla Výstava projektů primární prevence, které zpracovali studenti K2 v hodinách Základy přírodních věd. Projekty se týkaly problematiky zdravého životního stylu a mezilidských vztahů. Například výživa, návykové látky, poruchy příjmu potravy, pohlavní choroby, sexuální orientace, sekty, šikana. Autoři tří nejlépe hodnocených projektů byli odměněni.