Vyúčtování adaptačního kurzu ve Stráži nad Nežárkou (K1)

Účastníkům adaptačního kurzu konaného ve dnech 6. až 9. září bylo po obdržení faktur za ubytování, stravu i dopravu provedeno vyúčtování. Celkové náklady na jednoho žáka činily 2403,- Kč. Vybíraná záloha činila 2400,- Kč. Nedoplatek 3,- Kč škola po účastnících kurzu nevyžaduje.

Žákům, kteří stornovali účast před kurzem, bude záloha (ponížená o stornopoplatky dopravce a ubytovatele) vrácena na bankovní účet.

Bližší informace u zástupkyně pro ekonomické záležitosti, Ing. Nikoly Mauleové.

.