Zahájení školního roku

Sraz jednotlivých tříd a třídních učitelů před hlavních vchodem do budovy školy bude 1. 9. 2020 v následující časy:

K1 v 8:00

K2 v 8:15

K3 v 8:30

K4 v 8:45

Žáci K2-K4 přinesou do školy veškeré vypůjčené učebnice k vrácení.

Konec školního dne mezi 11:00 a 12:00.

.