Změna mimořádných opatření od 17. ledna 2022

Od 17. 1. 2022 dochází ke změnám mimořádných opatření proti nemoci covid-19.

  1. V období od 17. 1. probíhá antigenní testování studentů 1× týdně, vždy v pondělí.
  2. Testují se všichni studenti bez rozdílu.
  3. Testování bude probíhat vždy v 7.45 nebo 9.45 (viz změny rozvrhu) v jednotlivých učebnách.
  4. Studenti, kteří nebudou z vážných důvodů na testování přítomni, se bezprostředně po příchodu do školy dostaví k testování do kanceláře školy.
  5. V případě pozitivního antigenního testu student ihned opustí školu a podstoupí konfirmační PCR test.
  6. Student vždy hlásí škole pozitivní výsledek svého PCR testu
  7. Mění se karanténní pravidla – karanténa je hygienickou stanicí nařizována všem, kteří byli v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou, tedy i očkovaným a po prodělané nemoci. O případné karanténě informuje hygienická stanice dotčeného studenta nebo jeho zákonného zástupce SMS zprávou.

.