Změna mimořádných opatření od 18. února 2022

Od 18. února 2022 dochází ke změnám mimořádných opatření proti nemoci covid-19.

1. Ruší se testování studentů na covid-19.

2. Studenti/zákonní zástupci nezletilých studentů už nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

3. Nadále platí, že studenta s příznaky akutního onemocnění nesmí škola vpustit do výuky. Je třeba ho oddělit od ostatních a zajistit jeho odchod domů – nezletilý odchází se zákonným zástupcem nebo s jeho svolením.

4. Nadále platí povinnost používat respirátor. Výjimku mají očkovaní vyučující při přímé výuce, studenti usazení ve třídě na místech a zaměstnanci vykonávající práci bez přítomnosti jiné osoby.

.