Změna mimořádných opatření od 3. ledna 2022

Od 3. 1. 2022 dochází ke změnám mimořádných opatření proti nemoci covid-19.

  1. V období od 3. 1. do 16. 1. probíhá antigenní testování studentů 2× týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek; od 17. 1. pak vždy v pondělí.
  2. Testují se všichni studenti bez rozdílu.
  3. Testování bude probíhat vždy v 7.45 nebo 9.45 (viz změny rozvrhu) v jednotlivých učebnách.
  4. Studenti, kteří nebudou z vážných důvodů na testování přítomni, se bezprostředně po příchodu do školy dostaví k testování do kanceláře školy.
  5. Pokud bude některý ze studentů pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den ráno podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní student obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení respirátoru i ve třídě, zachovaná homogenita třídy, oddělená toaleta, při jídle odstup alespoň 1,5 metru od ostatních, bez tělesné výchovy.
  6. Student vždy hlásí škole pozitivní výsledek svého PCR testu.

Na změny se můžete podívat také zde.

.