Změna mimořádných opatření od 31. ledna 2022

Od 31. 1. 2022 dochází ke změnám mimořádných opatření proti nemoci covid-19.

  1. V období od 31. 1. pokračuje antigenní testování studentů 1× týdně, vždy v pondělí.
  2. Výjimka z povinného testování platí pro studenty, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dní. Tuto skutečnost je třeba prokázat.
  3. Testování bude probíhat vždy v 7.45 nebo 9.45 (viz změny rozvrhu) v jednotlivých učebnách.
  4. Studenti, kteří nebudou z vážných důvodů na testování přítomni, se bezprostředně po příchodu do školy dostaví k testování do kanceláře školy.
  5. V případě pozitivního antigenního testu student ihned opustí školu a podstoupí konfirmační PCR test.
  6. Student vždy hlásí škole pozitivní výsledek svého PCR testu.
  7. Mění se karanténní pravidla – Studentům, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělali ho, uplynula u nich nařízená izolace a od prvního pozitivního výsledku PCR testu prokazatelně neuplynulo víc než 30 dní, nebude v této ochranné lhůtě nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.

.