Změna termínu přijímacích zkoušek

Milí uchazeči, vážení rodiče, v souladu s pokynem MŠMT se mění termín přijímacích zkoušek, a to na 6. a 7. května 2021. Pro uchazeče, kteří měli skládat zkoušku 15. dubna, platí termín 6. května, pro uchazeče, kteří měli skládat zkoušku 16. dubna, platí termín 7. května. O změně Vás budeme informovat i prostřednictvím elektronické pošty.

.