Adopce na dálku

V říjnu 2010 se učitelé a studenti naší školy zapojili do projektu Adopce na dálku organizovaného od roku 1993 Arcidiézní charitou Praha. Cílem je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe, a to v jejich komunitním prostředí.

Naše finanční podpora směřuje k dítěti do Indie. Pomoc zprostředkovává středisko Bala Pragathi Kendra Services nachazejícící se ve svazovém státě Karnátaka v přímořském městě Honavar na jihozápadě Indie. Hlavním záměrem střediska je umožnit chudým dětem chodit do školy. Statisíce lidí z nejchudších vrstev totiž nemohou zaplatit ani základní vzdělání svým dětem. Rodiny často řeší svou špatnou ekonomickou situaci prodejem práce svých dětí.

Stali jsme se „adoptivními rodiči“ Sereny Rego, děvčete narozeného 20. 8. 2002, které navštěvuje St. Anthony English Medium School. Serena má dvě sestry, Priyanku a Suchithu. Jejich matka je v domácnosti a otec pracuje jako dělník. Jeho příjem není dostatečně velký na to, aby uživil rodinu a zároveň pokryl vysoké náklady na vzdělání dětí. Serena ve svém volném čase ráda čte, dívá se na televizi a hraje si se sestrami. Ve škole má výborné výsledky.

V přílohách níže si můžete přečíst dopisy, které jsme doposud od Sereny dostali.

fotky z roku 2018:

 

fotka z r. 2019

fotka z r. 2020