Přehled akcí ve školním roce 2023/2024

 

5. – 8. 9. Adaptační a sportovní kurz Šlovice (K1+K3)
15. 9. Program ke Dni míru na Metropolitní univerzitě (K3)
20. 9. Odborná exkurze do knihovny FTVS (K1)
25. 9. Zasedání Studentské rady
26. 9. Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská (K2+K4)
27. 9. Workshop „Když to chce“ s organizací Konsent (K2+K4)
2. 10. Doplňovací volby do Školské rady
4. 10. Prezentační akce školy v Rakovníku 
4. 10. Odborná exkurze do knihkupectví v oblasti Jungmannova náměstí (K1)
6. 10. Exkurze do muzea v Roztokách u Prahy – expozice Archevita – Stopami věků (K1)
6. 10. Trest smrti, ano či ne? – program na Metropolitní univerzitě (K4)
9. 10. Zasedání Školské rady
9. – 10. 10. Prezentační akce školy v Kolíně
10. – 11. 10. Prezentační akce školy na Kladně

Archiv