Přehled akcí ve školním roce 2020/2021

1. 9. Zahájení školního roku
2. 9. – 3. 9. Sportovní kurz K3
2. 9. -3. 9. Seznamovací workshop K1
4. 9. Podzimní termín ústních maturitních zkoušek
4. 9. Souborná zkouška z A (K4), písemná část
9. 9. Souborná zkouška z literatur (K4)
10. 9. Souborná zkouška z literatur, (K3)
11. 9. Souborná zkouška z A (K4), ústní část
18. 9. Exkurze do knihkupectví v oblasti Václavského náměstí (K1)
28. 9. Státní svátek
2. 10. Seminář první pomoci (K1)
5. 10.-23. 10. Distanční výuka (K1-K4)
26.10.-27.10. Mimořádné prázdniny
28.10. Státní svátek
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
9. 11. Pedagogická rada online
9. 11. Třídní schůzky online
17. 11. Státní svátek
21. a 24. 11. Mezinárodní internetová soutěž Intersteno ZAV-100
9. – 18. 12. Odborná praxe (K2-K4)
21.12.-3.1. Vánoční prázdniny
od 4. 1. Distanční výuka (K1-K4)
11. 1. Distanční Den otevřených dveří
28. 1. Pololetní vysvědčení
29. 1.  Pololetní prázdniny
1. – 5. 3. Jarní prázdniny
1. – 5. 4. Velikonoční prázdniny
12. 4.  Rodičovské schůzky; pedagogická rada

Archiv