Zájmové kroužky

Na naší škole by v letošním školním roce studenti po vyučování mohli navštěvovat následující zájmové útvary, pokud by o ně byl zájem:.

Rétorika a přednes

Rétorika je umění mluvit. Od 1. třídy základní školy nás učí psát, ale jak mluvit, jak u mluvení správně dýchat, jak si zvyknout na veřejné vystupování nebo jak interpretovat text, aby zasáhl – to se nedozvíme. Tedy nejde jen o obsah, ale i o podání samé. Kurz Rétorika a přednes seznamuje s vědomým mluvením. Se správným dechem. 

Není to jen kurz pro ty, kteří touží po herecké kariéře, veřejném čtení nebo recitaci. Každý alespoň několikrát za život stojí před publikem, aby veřejně sdělil své myšlenky, názory, prezentace, referáty. A i pro ty je tento kurz určen, aby se zbavili trémy a aby jejich vize doletěly až do poslední řady posluchačů a do jejich myslí.

Španělština

Španělština je jazyk, kterým se lze dorozumět nejen v samotném Španělsku, ale také v oblasti Střední a Jižní Ameriky. Je to jeden z nejrozšířenějších jazyků světa, což ho činí velice atraktivním. Přitažlivost španělštiny je dále podtržena jak její libozvučností, tak také nově vznikajícími popkulturními fenomény (např. některými seriály, jako jsou Narcos nebo La Casa de papel). V odpoledním kroužku začneme od úplných začátků. Vedle rozšiřování slovní zásoby se budeme zabývat fonetikou a gramatikou, ale příležitostně zabrouzdáme také do španělských reálií.

Příprava na cambridgeské zkoušky

Certifikáty zkoušek Cambridge English jsou celosvětové uznávaným dokladem o jazykových schopnostech jejich držitele. Kromě vysokého renomé certifikátů jsou výhodné také proto, že Ministerstvo školství umožňuje uznat jejich výsledek namísto profilové části jazykové maturitní zkoušky. Práce v přípravném kroužku na naší škole bude rozvíjet veškeré receptivní a produktivní jazykové dovednosti studenta a praktickým nácvikem vhodných metod a strategií připravovat na formát zkoušek a jejich úspěšně zvládnutí.

Klub společenských her

Klub společenských her je prostorem, v němž se setkáváme při hraní deskových, karetních a logických her. Hrajeme např. Krycí jména, Neobvyklé podezřelé, Velkou sázku, Desítku, Tipni si – Česko, 20. století, karetní hry. Kroužek nám umožňuje poznat se napříč třídami trochu jinak, navzájem představit svoje oblíbené hry a pěstovat zdravou soutěživost, kreativní myšlení i schopnost improvizace.

Klub společenských her pod vedením Mgr. Jana Hoffmanna

Tvůrčí psaní

Zájemci z řad studentů SŠKK, kteří se věnují psaní a nechtějí už psát jen do šuplíku, se již několik let pravidelně scházejí a pod pedagogickým vedením se snaží rozvíjet své spisovatelské dovednosti v kroužku tvůrčího psaní.
Kroužek obsahuje trochu spisovatelské teorie (o postavách, kompozici, dialozích, zápletkách a katarzích…), ale hlavně spoustu praktických aktivit, ve kterých mohou studenti plně využít své fantazie a vážných i ztřeštěných nápadů.

Tvůrčí psaní s Mgr. Kateřinou HIlgardovou

Ukázky prací našich žáků z minulých let najdete zde:

školní rok 2016-17

školní rok 2017-18

 

.