Zájmové kroužky

Na naší škole mohou studenti ve školním roce 2023/2024 po vyučování navštěvovat tyto kroužky:

Šachový kroužek (Matěj Mareš, úterý 15.15) 

Ladění (vícehlasé zpěvy) (Mgr. Hana Herrmannová, středa 14.30)

Klub tvůrčího psaní a literární kritiky (Bc. Ondřej Pavlík, čtvrtek 14.00)

Kroužek zvyšování tělesné odolnosti (PhDr. Dušan Blažek, PhD.,  čtvrtek 14.00)

Kroužek společenských her (Mgr. Jan Hoffmann, středa 14.00)

 

.