Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má 2 základní části, a to společnou část a profilovou část. Řídí se maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. v aktuálním znění.

Termíny zkoušek

  • Maturitní zkoušky na jaře 2021 proběhnou v následujících termínech:
    • písemná část společné části maturitní zkoušky (tj. didaktické testy a písemné práce) proběhne v termínu: květen 2021
    • ústní část společné části a všechny profilové zkoušky se konají v termínu 24. – 28. 5. 2021

Společná část

V rámci společné (státní) části maturují studenti ze 2 předmětů. Prvním je český jazyk a literatura, druhý předmět si každý student vybírá mezi cizím jazykem a matematikou. Zkouška z ČJL a cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Zkoušku z matematiky tvoří jen didaktický test.

Profilová část

Profilová (školní) část se skládá ze zkoušky z české a světové literatury, z odborných předmětů a z obhajoby maturitní práce. Studenti se mohou přihlásit i k nepovinným profilovým zkouškám, a to z dějepisu a z dějin umění. Všechny zkoušky jsou ústní; obhajoba maturitní práce přirozeně vychází z předem písemně vypracovaného textu.