Základní údaje

Název školy
Střední škola knižní kultury s.r.o.

IČO
11709171

DIČ
CZ11709171

IZO
110011325

RED_IZO
691015341

Název školního vzdělávacího programu
Knižní kultura

Délka studia
4 roky

Počet tříd
4

Počet žáků
116 (stav k 30. 9. 2023)

Profil absolventa
Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archivech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu. Absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ a VOŠ, a to zejména humanitního zaměření.

Odborná praxe
knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, distribuční firmy a knihovny v Praze a okolí, případně v místě trvalého bydliště studenta

Odborné exkurze
Česká republika, Německo, Slovensko

Mimoškolní aktivity

Klub mladých diváků

Klub přátel vážné hudby

Kroužek společenských her

Kroužek zvyšování tělesné odolnosti

Klub tvůrčího psaní a literární kritiky

Šachový kroužek

Projekt Edison – týdenní setkání se studenty z celého světa, kteří prezentují u nás ve škole své rodné země – zatím naposledy ve školním roce 2018/2019.

Úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ
Z 23 maturantů ve školním roce 2022/2023 studuje 16 na VŠ.
.
Umístění školy
v pronájmu v budově FTVS UK, José Martího 31, 162 00 Praha 6

Vybavení školy
4 kmenové třídy, ředitelna, kancelář zástupkyně a hospodářky školy, sborovna, knihovna, kabinet společenských věd, kabinet cizích jazyků, učebna výpočetní techniky, učebna výuky cizích jazyků, dataprojektory ve všech učebnách, interaktivní tabule a interaktivní panely, uzamykatelné skříňky na osobní věci žáků, sociální zařízení. Pro tělesnou výchovu využíváme sportoviště FTVS.

Stravování
v menze FTVS UK, popř. v bistru DoDo