Klub přátel vážné hudby

Klub přátel vážné hudby vznikl na naší škole na začátku školního roku 2018/2019. S nápadem přišli aktivní studenti ze čtvrtého ročníku se zájmem o klasickou hudbu Karolína a Jonáš a většinu organizace nesli celý rok na svých bedrech.
Zapojili jsme se do projektu České filharmonie „Čtyři kroky do nového světa“, což je cyklus koncertů, které zaznívají postupně v průběhu školního roku ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Hraje Česká studentská filharmonie, tedy těleso složené z hráčů České filharmonie, ze členů Orchestrální akademie České filharmonie a ze studentů hudebních škol. Většinou se jedná o talentované hudebníky jen o málo starší, než jsou naši studenti. Koncepce koncertů je promyšlená. Nejprve zazní jen některé, obvykle nejznámější, nejnosnější, nejzajímavější, nebo také nejspornější, části hudební skladby. Průvodci vedou dialog s publikem, ale i s orchestrem, ptají se, vysvětlují, upozorňují na souvislosti. Po přestávce pak orchestr zahraje celé dílo vcelku.
Permanentka na všechny koncerty stojí 500 Kč, klub vede paní ředitelka.

Ve školním roce 2018/2019 jsme si poslechli tyto skladby:
Symfonie č. 5 „Osudová“ Ludwiga van Beethovena
Sinfonietta Leoše Janáčka
Šostakovičova Symfonie č. 5
Symfonie č. 9 „Novosvětská“ Antonína Dvořáka

Ve školním roce 2019/2020 jsme vyslechli tato díla:
Její pastorkyňa Leoše Janáčka
Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času
Stabat mater Antonína Dvořáka