Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Vedení školy

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

Ředitelka školy; vyučuje: česká literatura, společenské vědy; výchovná poradkyně

e-mail: alice.kryzova@sskk.cz

Narodila se v Liberci. Po maturitě na gymnáziu krátce učila na zvláštní (dnes praktické) škole. Na Pedagogické fakultě UK vystudovala nejprve speciální pedagogiku, specializace somatopedie, logopedie; později český jazyk a literaturu. Vzdělání se rozhodla prohloubit absolvováním doktorského studia, v jehož rámci působila na katedře speciální pedagogiky PF UK. Teoreticky zde zkoumala hlavně školskou integraci žáků s handicapem. Vědecké období svého života zakončila roku 2002 dosažením titulů PhDr. a Ph. D. Od roku 1994 paralelně působila na této škole. Od 1. 9. 2007 je ředitelkou..

 

Ing. Nikola Mauleová

Ekonomka a hospodářka školy

e-mail: nikola.mauleova@sskk.cz

Již při studiu vysoké školy pracovala na pozici administrativní asistentka na naší škole. Chod školy zná velmi dobře a těší se, že může být opět členem SŠKK. Vystudovala obor Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Velmi ráda cestuje a jejím snem je navštívit ještě jednou Austrálii.

.

Interní učitelé

PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. 

Vyučuje: tělesná výchova, informatika

e-mail: dusan.blazek@sskk.cz

Absolvent UK FTVS – úspěšné zakončení magisterského studia, obor Tělesná výchova a sport a doktorského studia – Kinantropologie. V současné době působí na vysoké škole a jako přednášející na školeních fitness instruktorů. Bohatá zkušenost s většinou sportovních disciplín a systémy tělesné rekompozice. Spojením předchozí pedagogické činnosti a trenérství se snaží o to, aby hodiny TV nebyly jen mrháním času, ale spojením efektivity a zábavy.

.

Mgr. Jana Hegrová

Vyučuje: anglický jazyk, společenské vědy, úvod do praxe, dějiny filozofie; knihovnice

e-mail: jana.hegrova@sskk.cz

Narodila se v Šumperku. Po studiu na střední zdravotnické škole v roce 2008 nastoupila na pedagogickou fakultu v Olomouci, kde studovala základy společenských věd a latinskou filologii. Poté dělala vše možné od administrativy až po au-pair ve Švýcarsku. Ve volném čase ráda čte, cestuje, fotí, chodí po horách a lesích, sleduje filmy, poslouchá dobrou hudbu a zajímá se o vše možné od historie a přírody až po cizí jazyky. Jejím mottem je epigram od K. Havlíčka Borovského: „Není nad původnost, každý po ní touží, lidé chodí přes most, to já půjdu louží!“

.

Mgr. Kateřina Hilgardová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, světová literatura, literární seminář

e-mail: katerina.hilgardova@sskk.cz

Absolventka SŠKK, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství češtiny a literatury pro střední školy. Zároveň kromě učení vypomáhá v nakladatelství – v tom samém, do kterého šla na svou odbornou praxi. Pokud zrovna nečte nebo nedoučuje studenty češtinu, věnuje se svým dvěma králíčkům, sleduje seriály nebo se nechává strhnout k hraní her, neopovrhne ani žádným rekreačním sportem. Je milovnicí čehokoliv modrého.

.

Mgr. Jan Hoffmann

Vyučuje: matematika, základy přírodních věd, zeměpis

e-mail: jan.hoffmann@sskk.cz

Absolvent osmiletého Gymnázia Nad Alejí, bakalářského oboru Obecná matematika na MFF UK a magisterského oboru Učitelství pro ZŠ a SŠ – matematika na PedF UK. Mimo výuku se věnuje také doučování matematiky (a občas dalších předmětů) pro široké spektrum žáků od páté třídy po prváky ekonomických fakult. Sleduje zajímavosti z mnoha oborů, politicko-společenské dění, je fandou sportu pasivního i rekreačního, deskových her a vědomostních soutěží v rámci TV i pražského PubQuizu. Má rád českou kulturu, přírodu i velkoměsto, inteligentní humor a lidi, kteří se neberou smrtelně vážně. Během své pedagogické dráhy chce přispět k tomu, aby pro nastupující generaci matematika a přírodní vědy nebyly strašákem, ale oblíbeným nástrojem k lepšímu chápání světa kolem nás..

.

Mgr. Veronika Trégnerová

Vyučuje: dějepis, dějiny umění, společenské vědy, seminář z dějepisu, seminář ze společenských věd; metodik prevence sociálně-patologických jevů

e-mail: veronika.tregnerova@sskk.cz

Studovala na Filozofické fakultě UK obor historie – etnografie. Její diplomová práce se týkala zakládání českých muzeí a vztahu mezi Čechy a Němci v pohraničních oblastech. Po absolutoriu krátce působila jako vedoucí Městského muzea v Novém Strašecí. Od roku 1996 učí na SŠKK dějepis a společenské vědy. V roce 2002 absolvovala dvouleté doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK. Jako metodik prevence sociálně-patologických jevů se zaměřuje hlavně na práci s třídními kolektivy.

..

PhDr. Radek Vít, Ph.D.

Vyučuje: anglický jazyk, francouzský jazyk, písemná a elektronická komunikace; koordinátor praxe

e-mail: radek.vit@sskk.cz

Vystudoval magisterský studijní program učitelství angličtina – francouzština na PedF UK v Praze, kde složil i rigorózní zkoušku z francouzské literatury a didaktiky francouzštiny. Tamtéž absolvoval doktorský studijní program pedagogika se specializací na didaktiku cizích jazyků. Studoval švédštinu v komvuxu v Kristianstadu ve Švédsku, kde z ní úspěšně složil maturitní zkoušku. Pracoval na katedře jazyků VŠCHT, na katedře anglického jazyka na PedF UK, na katedře jazyků FJFI ČVUT a v oddělení jazykových studií MÚVS ČVUT. Na SŠKK je zaměstnán od šk. r. 2018/19. V ak. roce 2020/2021 začal studovat v rámci celoživotního vzdělávání na Katedře psychologie FF UK v Praze. Mezi jeho záliby patří cizí jazyky.   .

.

Externí učitelé

.

Ing. Jana Čemusová

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: jana.cemusova@sskk.cz

Absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Vystudovala ekonomiku a veřejnou správu. V rámci CŽV absolvovala dvousemestrální certifikovaný kurz Psychologie pro každý den na FF UK v Praze. Pracuje ve VZP RP Praha na manažerské pozici. Ráda cestuje, čte a zajímá se o historii. Oblíbená země – Velká Británie.

.

JUDr. Eva Čermáková

Vyučuje: seminář z právní nauky

e-mail: eva.cermakova@sskk.cz

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze pracovala nejprve jako podnikový právník. Po roce 1989 a po složení komerčních a advokátních zkoušek působila jako advokát. V současné době pracuje na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Do výuky základů práva se pustila s velkou vervou a přesvědčením, že v současné společenské situaci se bude studentům náramně hodit to, že se budou umět v právních záležitostech orientovat. Alespoň doufá..

.

Ing. Stanislava Havlíčková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: stanislava.havlickova@sskk.cz

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudovala obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1992 pracuje na různých pozicích v bankovnictví, aktuálně jako úvěrový specialista a poradce pro firemní bankéře.

.

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: vera.hejhalova@sskk.cz

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V r. 2012 dokončila doktorské studium v oboru Germánské jazyky a literatury. Souběžně působí na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná asistentka. Ve volném čase nejraději chodí do přírody a luští křížovky. Její vášní je pečení (a následné konzumování) dortů všeho druhu.:.

..

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Vyučuje: management a marketing, seminář z managementu a marketingu

e-mail: bedrich.jetelina@sskk.cz

Narodil se v roce 1963 v Brně, ale od roku 2000 žije v Praze. Tím rokem také začal profesionálně působit v oblasti komunikace a médií. Pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a ředitel audiovizuálního studia. Od roku 2012 je na volné noze jako scénárista, režisér a PR konzultant. Kromě toho spolupracuje s Českou televizí jako externí dramaturg a je členem Střediska mediální výchovy a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2013 získal doktorát v oboru Teologická antropologie a etika. Je autorem tří knih, řady televizních dokumentů a reportáží...

.

Alena Palusková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: alena.paluskova@sskk.cz

V roce 1980 se vyučila v oboru knihkupec. Maturitu složila v roce 1985 na Střední knihovnické škole. Od roku 1993 pracovala v Knihkupectví Fišer. V roce 2000 se stala jeho vedoucí, kterou byla do května roku 2015. V současné době pracuje v oddělení distribuce Národní galerie v Praze. „Bez knih si svůj život neumím představit.“
.

.

Mgr. Ivanka Pavlištová

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: ivanka.pavlistova@sskk.cz

Na Pedagogické fakultě UK vystudovala německý a ruský jazyk, později srbochorvatštinu. Pracovala v jazykových kurzech, na jugoslávském obchodním zastoupení i na gymnáziu. Na němčině si kromě praktického využití u nás považuje i její logické stavby. Zúčastnila se řady seminářů, vedla projekty Comenius. Ráda cestuje po Čechách i Evropě. Při tom si užívá nejen pamětihodností a místních specialit, ale i cizích jazyků, které často zpříjemní komunikaci s „domorodci“. Má ráda Modiglianiho, Art Deco, Rilkeho, Sládkovy překlady Shakespeara, Creedence…

 

PhDr. Ladislava Součková Linhartová

Vyučuje: česká literatura

e-mail: ladislava.souckova@sskk.cz

Absolvovala obory Francouzský jazyk a literatura a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, působí jako redaktorka a překladatelka (především z francouzštiny a ruštiny). Kromě literatury a českého jazyka ji baví kognitivně-kulturní lingvistika (je členkou uskupení Antropolingva – https://calc.ff.cuni.cz/cs/antropolingva/), film a divadlo (zvláště opera), ze sportů pak hlavně plavání.

.

Jacob Sullivan, B. A.

Vyučuje: seminář z anglického jazyka

e-mail: jacob.sullivan@sskk.cz

Pochází z Cardiffu. Učitelem je pět let a Česká republika je osmou zemí, v které učí. Původně studoval film, ale později ho životní cesta dovedla jinam.  Film však stále považuje za svou vášeň. Kromě toho si v době, kdy mu bylo přibližně dvacet let, velmi oblíbil tanec, ačkoli se mu právě teď nedostává dostatečné možnosti věnovat se tréninku. Vyrůstal na videohrách a stále je má rád. V Praze žije přes rok a velmi se mu tu líbí.  Doufá, že zde stráví ještě mnoho dalších let!

 

Jan Vašut

Vyučuje: nakladatelství

e-mail: jan.vasut@sskk.cz

Původním povoláním je sazeč, tiskárenský a nakladatelský kalkulant. Od roku 1990 podniká ve stejnojmenném nakladatelství, kde jeho péčí vyšlo již přes tisíc titulů. Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat studentům školy s malou přestávkou od roku 1999.

.