Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Vedení školy

PhDr. Alice Krýžová, Ph. D.

Ředitelka školy; vyučuje: český jazyk, česká literatura; výchovná poradkyně

e-mail: alice.kryzova@sskk.cz

Narodila se v Liberci. Po maturitě na gymnáziu krátce učila na zvláštní (dnes praktické) škole. Na Pedagogické fakultě UK vystudovala nejprve speciální pedagogiku, specializace somatopedie, logopedie; později český jazyk a literaturu. Vzdělání se rozhodla prohloubit absolvováním doktorského studia, v jehož rámci působila na katedře speciální pedagogiky PF UK. Teoreticky zde zkoumala hlavně školskou integraci žáků s handicapem. Vědecké období svého života zakončila roku 2002 dosažením titulů PhDr. a Ph. D. Od roku 1994 paralelně působila na této škole. Od 1. 9. 2007 je ředitelkou.

.

Ing. Nikola Mauleová

Ekonomka a hospodářka školy

e-mail: nikola.mauleova@sskk.cz

Již při studiu vysoké školy pracovala na pozici administrativní asistentka na naší škole. Chod školy zná velmi dobře a těší se, že může být opět členem SŠKK. Vystudovala obor Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Velmi ráda cestuje a jejím snem je navštívit ještě jednou Austrálii.

.

Interní učitelé

Mgr. Jana Hegrová

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář, společenské vědy, úvod do praxe; školní asistentka; knihovnice

e-mail: jana.hegrova@sskk.cz

Narodila se v Šumperku. Po studiu na střední zdravotnické škole v roce 2008 nastoupila na pedagogickou fakultu v Olomouci, kde studovala základy společenských věd a latinskou filologii. Poté dělala vše možné od administrativy až po au-pair ve Švýcarsku. Ve volném čase ráda čte, cestuje, fotí, chodí po horách a lesích, sleduje filmy, poslouchá dobrou hudbu a zajímá se o vše možné od historie a přírody až po cizí jazyky. Jejím mottem je epigram od K. Havlíčka Borovského: „Není nad původnost, každý po ní touží, lidé chodí přes most, to já půjdu louží!“

.

.

Mgr. Jan Hoffmann

Vyučuje: matematika, základy přírodních věd

e-mail: jan.hoffmann@sskk.cz

Absolvent osmiletého Gymnázia Nad Alejí, bakalářského oboru Obecná matematika na MFF UK a magisterského oboru Učitelství pro ZŠ a SŠ – matematika na PedF UK. Mimo výuku se věnuje také doučování matematiky (a občas dalších předmětů) pro široké spektrum žáků od páté třídy po prváky ekonomických fakult. Sleduje zajímavosti z mnoha oborů, politicko-společenské dění, je fandou sportu pasivního i rekreačního, deskových her a vědomostních soutěží v rámci TV i pražského PubQuizu. Má rád českou kulturu, přírodu i velkoměsto, inteligentní humor a lidi, kteří se neberou smrtelně vážně. Během své pedagogické dráhy chce přispět k tomu, aby pro nastupující generaci matematika a přírodní vědy nebyly strašákem, ale oblíbeným nástrojem k lepšímu chápání světa kolem nás.

.

Mgr. Michaela Mrázová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, dějiny umění, literární seminář, tělesná výchova

e-mail: michaela.mrazova@sskk.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor český jazyk a literatura – dějepis. Rok a půl učila na základní škole dějepis a češtinu pro cizince. Kromě čtení beletrie a historické literatury ráda maluje, jí, fotí na cestách a spí. Věnuje se kondičnímu kickboxu a pátrání ve vlastním rodokmenu. Má ráda kočky a hmatatelné pozůstatky minulosti – české hrady, Prahu, Paříž, Oxford.

.

Mgr. Veronika Trégnerová

Vyučuje: dějepis, dějiny filozofie, společenské vědy, seminář z dějepisu, seminář ze společenských věd; metodik prevence sociálně-patologických jevů

e-mail: veronika.tregnerova@sskk.cz

Studovala na Filozofické fakultě UK obor historie – etnografie. Její diplomová práce se týkala zakládání českých muzeí a vztahu mezi Čechy a Němci v pohraničních oblastech. Po absolutoriu krátce působila jako vedoucí Městského muzea v Novém Strašecí. Od roku 1996 učí na SŠKK dějepis a společenské vědy. V roce 2002 absolvovala dvouleté doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK. Jako metodik prevence sociálně-patologických jevů se zaměřuje hlavně na práci s třídními kolektivy.

.

.

PhDr. Radek Vít, Ph. D.

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář, francouzský jazyk, písemná a elektronická komunikace; koordinátor praxe

e-mail: radek.vit@sskk.cz

Pochází z Prahy. Absolvoval magisterský studijní program anglický jazyk-francouzský na PedF UK v Praze a doktorský studijní program se specializací na didaktiku cizích jazyků tamtéž. Následně pracoval jako odborný asistent na Katedře jazyků VŠCHT, na Katedře anglického jazyka na PedF UK, na Katedře jazyků FJFI ČVUT a v Oddělení jazykových studií MÚVS ČVUT. Přes dvacet let pracoval jako lektor jazykové školy (kurzy angličtiny, francouzštiny, švédštiny, příprava na maturitu, pomaturitní studium). Na SŠKK začal pracovat ve šk. r. 2018/19, v ak. r. 2019/2020 rovněž jako odborný asistent na KAJL, PedF UK v Praze. Ve volném čase čte, vzdělává se, běhá a cestuje. Zajímá se o cizí jazyky a umění.

.

.

Externí učitelé

.

Ing. Jana Čemusová                          

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: jana.cemusova@sskk.cz

Absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Vystudovala ekonomiku a veřejnou správu. V rámci CŽV absolvovala dvousemestrální certifikovaný kurz Psychologie pro každý den na FF UK v Praze. Pracuje ve VZP RP Praha na manažerské pozici. Ráda cestuje, čte a zajímá se o historii. Oblíbená země – Velká Británie.

.

JUDr. Eva Čermáková

Vyučuje: seminář z právní nauky

e-mail: eva.cermakova@sskk.cz

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze pracovala nejprve jako podnikový právník. Po roce 1989 a po složení komerčních a advokátních zkoušek působila jako advokát. V současné době pracuje na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Do výuky základů práva se pustila s velkou vervou a přesvědčením, že v současné společenské situaci se bude studentům náramně hodit to, že se budou umět v právních záležitostech orientovat. Alespoň doufá.

.

Ing. Stanislava Havlíčková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: stanislava.havlickova@sskk.cz

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudovala obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1992 pracuje na různých pozicích v bankovnictví, aktuálně jako úvěrový specialista a poradce pro firemní bankéře.

.

Mgr. Věra Hejhalová, Ph. D.

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: vera.hejhalova@sskk.cz

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V r. 2012 dokončila doktorské studium v oboru Germánské jazyky a literatury. Souběžně působí na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná asistentka. Ve volném čase nejraději chodí do přírody a luští křížovky. Její vášní je pečení (a následné konzumování) dortů všeho druhu.

:

Bc. Kateřina Hilgardová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, světová literatura

e-mail: katerina.hilgardova@sskk.cz

Absolventka SŠKK, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a literatura. V současnosti dokončuje navazující magisterský obor Učitelství češtiny a literatury pro střední školy, zároveň vypomáhá v nakladatelství (v tom samém, do kterého šla na svou odbornou praxi). Pokud zrovna nečte nebo nedoučuje studenty češtinu, věnuje se svým dvěma králíčkům, sleduje seriály nebo se nechává strhnout k hraní her. Neopovrhne ani žádným rekreačním sportem.

.

.

Mgr. Petra Horynová

Vyučuje: společenské vědy (psychologie)

e-mail: petra.horynova@sskk.cz

Pochází z Moravy. Vystudovala psychologii na FF UP v Olomouci. Od ukončení studií pracuje se středoškoláky v pedagogicko-psychologické poradně, vyjma pětiletého pobytu v kanadském Vancouveru. Ráda lyžuje, čte, chodí na houby a poslední dobou propadla geocachingu. Zastává názor, že na psychologii je krásné především to, že se předmět jejího studia neustále mění. Ráda by pojala výuku trochu netradičně – nechce učit jen teorii, ale chtěla by se věnovat i sebepoznávání studentů, teambuildingu, komunikaci (nejen knihkupců) a všemu dalšímu, co by studenty z oboru psychologie zajímalo.

.

PhDr. Bedřich Jetelina, Th. D.

Vyučuje: management a marketing, seminář z managementu a marketingu

e-mail: bedrich.jetelina@sskk.cz

Narodil se v roce 1963 v Brně, ale od roku 2000 žije v Praze. Tím rokem také začal profesionálně působit v oblasti komunikace a médií. Pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a ředitel audiovizuálního studia. Od roku 2012 je na volné noze jako scénárista, režisér a PR konzultant. Kromě toho spolupracuje s Českou televizí jako externí dramaturg a je členem Střediska mediální výchovy a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2013 získal doktorát v oboru Teologická antropologie a etika. Je autorem tří knih, řady televizních dokumentů a reportáží.

.

Ing. Jaroslav Kalousek

Vyučuje: informatika

email: jaroslav.kalousek@sskk.cz

Vystudoval Technickou kybernetiku na VUT Brno. Pracoval jako programátor a externě učil. Později se věnoval výhradně výuce informatiky. Zajímá se o literaturu a divadlo. Rád fotografuje. Hodně  prostoru dává věcem mezi nebem a zemí.

.

PaedDr. Markéta Kuncová

Vyučuje: tělesná výchova

e-mail: marketa.kuncova@sskk.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Brně, obor tělesná výchova – zeměpis. Kromě učitelské dráhy na SŠ působí především jako instruktorka Pilates a osobní trenérka. Ve volném čase ráda cestuje a poznává jiné kultury.

.

.

Mgr. Adriana Mišúrová

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: adriana.misurova@sskk.cz

Narodila se na Slovensku, po absolvování gymnázia vystudovala učitelství na Filozofické fakultě Komenského Univerzity v Bratislavě, obor německý  jazyk a literatura a slovenský jazyk a literatura. Během studia absolvovala půlroční studijní pobyt v Halle/Saale v Německu. Ve volném čase ráda čte,  poslouchá hudbu, tancuje a neustále žasne nad  kouzlem cizích jazyků. Má ráda kočky, výlety do přírody, poznávaní cizích zemí a nejvíc pak šťastné návraty domů.

.

Craig Morgan, M. A.

Vyučuje: anglický seminář

email: craig.morgan@sskk.cz

Narodil se v Chicagu. Studoval na VŠ v Bostonu obor média a komunikace, kde získal titul Bachelor of Arts.  Následně studoval na univerzitě v Readingu obor učitelství angličtiny jako cizího jazyka a získal zde titul M. A. Tři roky učil angličtinu v Japonsku. V r. 1996 se přestěhoval do ČR, kde se věnuje výuce angličtiny. Pracoval jako učitel na ZŠ a gymnáziu v Kladně, jako odborný asistent na Katedře anglického jazyka PedF UK, na Katedře jazyků na FHS UK, na Katedře jazyků na Elektrotechnické fakultě ČVUT a na Gymnáziu Jana Keplera.  Mezi jeho koníčky patří hra na piano, cizí jazyky a historie.

.

Alena Palusková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: alena.paluskova@sskk.cz

V roce 1980 se vyučila v oboru knihkupec. Maturitu složila v roce 1985 na Střední knihovnické škole. Od roku 1993 pracovala v Knihkupectví Fišer. V roce 2000 se stala jeho vedoucí, kterou byla do května roku 2015. V současné době pracuje v oddělení distribuce Národní galerie v Praze. „Bez knih si svůj život neumím představit.“
.

.

Jan Vašut

Vyučuje: nakladatelství

e-mail: jan.vasut@sskk.cz

Původním povoláním je sazeč, tiskárenský a nakladatelský kalkulant. Od roku 1990 podniká ve stejnojmenném nakladatelství, kde jeho péčí vyšlo již přes tisíc titulů. Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat studentům školy s malou přestávkou od roku 1999.

.

Ostatní pracovníci

Bc. Pavlína Žalmanová

Administrativní asistentka

e-mail: kancelar@sskk.cz

Bývalá studentka SŠKK v současné době studuje na PedF UK v navazujícím magisterském programu obor čeština-němčina. Ráda čte, zpívá a tancuje a doufá, že z ní jednou bude učitelka… Vždyť se na den učitelů také narodila.