Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Vedení školy

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

Ředitelka školy; vyučuje: česká literatura, společenské vědy; výchovná poradkyně

e-mail: alice.kryzova@sskk.cz

Narodila se v Liberci. Po maturitě na gymnáziu krátce učila na zvláštní (dnes praktické) škole. Na Pedagogické fakultě UK vystudovala nejprve speciální pedagogiku, specializace somatopedie, logopedie; později český jazyk a literaturu. Vzdělání se rozhodla prohloubit absolvováním doktorského studia, v jehož rámci působila na katedře speciální pedagogiky PF UK. Teoreticky zde zkoumala hlavně školskou integraci žáků s handicapem. Vědecké období svého života zakončila roku 2002 dosažením titulů PhDr. a Ph.D. Od roku 1994 paralelně působila na této škole. Od 1. 9. 2007 je ředitelkou..

Ing. Nikola Dvořáková

Zástupkyně pro pedagogické záležitosti; vyučuje: písemná a elektronická komunikace, koordinátorka odborné praxe

e-mail:  nikola.dvorakova@sskk.cz

Již při studiu vysoké školy pracovala na pozici administrativní asistentka na naší škole. Chod školy zná velmi dobře a těší se, že může být opět členem SŠKK. Vystudovala obor Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Velmi ráda cestuje a jejím snem je navštívit ještě jednou Austrálii.

Mgr. Monika Krýže

Zástupkyně pro ekonomické záležitosti

e-mail: monika.kryze@sskk.cz

Vystudovala obor český jazyk a anglický jazyk na Pedagogické fakultě UK. Po studijním a pracovním pobytu ve Francii zakotvila v roce 2005 na této škole, kde vyučovala hlavně anglický jazyk.  Od roku 2019 zde pracovala krátce na místě hospodářky a zástupkyně pro ekonomické záležitosti. Po tříleté přestávce se v roce 2023 opět vrátila. Za svou nejcennější školu života považuje své dvě děti.

.

Interní učitelé

PhDr. Dušan Blažek, Ph.D.

Vyučuje: tělesná výchova, informatika

e-mail: dusan.blazek@sskk.cz

Absolvent UK FTVS – úspěšné zakončení magisterského studia, obor Tělesná výchova a sport a doktorského studia – Kinantropologie. V současné době působí na vysoké škole a jako přednášející na školeních fitness instruktorů. Bohatá zkušenost s většinou sportovních disciplín a systémy tělesné rekompozice. Spojením předchozí pedagogické činnosti a trenérství se snaží o to, aby hodiny TV nebyly jen mrháním času, ale spojením efektivity a zábavy..

Mgr. Hana Herrmannová

Vyučuje: úvod do praxe, český jazyk

e-mail: hana.herrmannova@sskk.cz

Absolventka FF UK, bohemistka, lingvistka, redaktorka, pedagožka češtiny pro rodilé mluvčí a češtiny jako cizího jazyka.

Mgr. Jan Hoffmann

Vyučuje: matematika, základy přírodních věd, zeměpis

e-mail: jan.hoffmann@sskk.cz

Absolvent osmiletého Gymnázia Nad Alejí, bakalářského oboru Obecná matematika na MFF UK a magisterského oboru Učitelství pro ZŠ a SŠ – matematika na PedF UK. Mimo výuku se věnuje také doučování matematiky (a občas dalších předmětů) pro široké spektrum žáků od páté třídy po prváky ekonomických fakult. Sleduje zajímavosti z mnoha oborů, politicko-společenské dění, je fandou sportu pasivního i rekreačního, deskových her a vědomostních soutěží v rámci TV i pražského PubQuizu. Má rád českou kulturu, přírodu i velkoměsto, inteligentní humor a lidi, kteří se neberou smrtelně vážně. Během své pedagogické dráhy chce přispět k tomu, aby pro nastupující generaci matematika a přírodní vědy nebyly strašákem, ale oblíbeným nástrojem k lepšímu chápání světa kolem nás.

Mgr. Lenka Korbelová

Vyučuje: anglický jazyk

e-mail: lenka.korbelova@sskk.cz

Lenka Korbelová se narodila v Písku, kde vystudovala osmileté gymnázium. Odtud pokračovala do Českých Budějovic na filozofickou fakultu studovat obor Bohemistika a magisterské zkoušky složila na Metropolitní univerzitě v Praze z oboru Anglophone Studies. Nějakou dobu žila na Novém Zélandu a ve Velké Británii a procestovala mnoho dalších fascinujících míst. Než si vyzkoušela práci ve školství, dlouho pracovala jako soukromý jazykový lektor anglického jazyka a češtiny pro cizince. Kromě angličtiny hovoří také španělsky. Má blízko ke zvířatům, literatuře, tanci a v poslední době i k šití.

Mgr. Kateřina Nambancová

Vyučuje: francouzský jazyk

e-mail: katerina.nambancova@sskk.cz

Absolvovala jsem obor francouzská filologie a výtvarná výchova na UP v Olomouci. Po studiu jsem pracovala ve francouzské firmě F.C.C., která stavěla Francouzské lyceum na Smíchově. Vyučovala jsem na různých typech středních a jazykových škol v Praze (např. Nad Alejí, GJP, Bohemia Institut). Během MD jsem se s rodinou přestěhovala do Portugalska, které se na několik let stalo naším druhým domovem. Také jsem dlouhodobě pobývala v Deuil-la-Barre a Chartres. Volný čas trávím nejraději s rodinou (včetně naší vipetky), mám ráda přírodu, cestování a různé oblasti umělecké tvorby.

Bc. Ondřej Pavlík

Vyučuje: česká literatura, světová literatura, český jazyk a literární seminář; knihovník

email: ondrej.pavlik@sskk.cz

Narozen v Plzni. V Praze vystudoval bakalářský obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na téže fakultě nyní dokončuje studium magisterského programu Učitelství češtiny a literatury pro střední školy. Od roku 2020 je členem badatelského týmu Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury. Rád cestuje, chodí po horách, příležitostně kreslí nebo fotí v krajině, kdysi dávno hrál na kytaru v undergroundové kapele.

Mgr. Ivana Švejdová

Vyučuje: anglický jazyk

e-mail:  ivana.svejdova@sskk.cz

Vystudovala anglický a norský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu studií a po jejich ukončení absolvovala jazykové kurzy v Anglii, Skotsku a Norsku. Je spoluautorkou učebnice Norština (nejen) pro samouky. Několik let připravovala studenty pomaturitního studia angličtiny k jazykovým zkouškám, má zkušenosti s výukou dětí i vedením firemních kurzů. Kromě jiného učí dobrovolně od března 2022 v kurzech češtiny pro cizince. Má ráda skandinávskou krajinu, ráda čte, lyžuje a jezdí na in-linech.

Mgr. Bára Vencálková

fotoVyučuje: dějepis, dějiny filozofie, dějiny knižní kultury, společenské vědy, seminář z dějepisu, seminář ze společenských věd

e-mail:  bara.vencalkova@sskk.cz  

Vystudovala obory Učitelství historie a Učitelství základů společenských věd pro SŠ na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, bakalářské studium absolvovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Věří, že výuka dějepisu by neměla spočívat v zahlcení informacemi a daty, ale spíše v porozumění širším kontextům a v podnícení ke zvídavosti a k přemýšlení. Vedle učitelské profese se věnuje psaní poezie a poetické prózy; ve volném čase pak ráda čte, sportuje a hraje na ukulele.

.

Externí učitelé.

Ing. Jana Čemusová

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: jana.cemusova@sskk.cz

Absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Vystudovala ekonomiku a veřejnou správu. V rámci CŽV absolvovala dvousemestrální certifikovaný kurz Psychologie pro každý den na FF UK v Praze. Pracuje ve VZP RP Praha na manažerské pozici. Ráda cestuje, čte a zajímá se o historii. Oblíbená země – Velká Británie..

JUDr. Eva Čermáková

Vyučuje: seminář z právní nauky

e-mail: eva.cermakova@sskk.cz

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze pracovala nejprve jako podnikový právník. Po roce 1989 a po složení komerčních a advokátních zkoušek působila jako advokát. V současné době pracuje na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Do výuky základů práva se pustila s velkou vervou a přesvědčením, že v současné společenské situaci se bude studentům náramně hodit to, že se budou umět v právních záležitostech orientovat. Alespoň doufá..

Ing. Stanislava Havlíčková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: stanislava.havlickova@sskk.cz

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudovala obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1992 pracuje na různých pozicích v bankovnictví, aktuálně jako úvěrový specialista a poradce pro firemní bankéře..

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: vera.hejhalova@sskk.cz

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V r. 2012 dokončila doktorské studium v oboru Germánské jazyky a literatury. Souběžně působí na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná asistentka. Ve volném čase nejraději chodí do přírody a luští křížovky. Její vášní je pečení (a následné konzumování) dortů všeho druhu...

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Vyučuje: management a marketing, seminář z managementu a marketingu

e-mail: bedrich.jetelina@sskk.cz

Narodil se v roce 1963 v Brně, ale od roku 2000 žije v Praze. Tím rokem také začal profesionálně působit v oblasti komunikace a médií. Pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a ředitel audiovizuálního studia. Od roku 2012 je na volné noze jako scénárista, režisér a PR konzultant. Kromě toho spolupracuje s Českou televizí jako externí dramaturg a je členem Střediska mediální výchovy a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2013 získal doktorát v oboru Teologická antropologie a etika. Je autorem tří knih, řady televizních dokumentů a reportáží..

PhDr. Jiří Kolečko

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: jiri.kolecko@sskk.cz

Absolvent Fakulty sociálních věd UK, působil v několika vydavatelských a nakladatelských společnostech jako redaktor, později v manažerských funkcích, kromě jiného jako ředitel nakladatelství Knižní klub v rámci koncernu Euromedia Group a později řídil nakladatelství Mladá fronta. Dosud je spolupracovníkem nakladatelství Olympia..

PhDr. et Bc. Alena Kosová

Vyučuje: společenské vědy

e-mail: alena.kosova@sskk.cz

Absolventka Filozofické fakulty UK obor pedagogika-psychologie. Vyučovala na středních školách, na Pedagogické fakultě UK psychologii pro učitele v DPS či na zahraniční škole ESMA. Pracovala jako podnikový psycholog. Je spoluřešitelem rezortního úkolu při zařazování pracovníků na základě jejich schopností a znalostí. Absolvovala různé kurzy psychologických dovedností (kresební metody, grafologii, aj.). Absolvovala postgraduální studium na Filozofické fakultě UK. Pracovala také jako státní úředník. Vystudovala právnickou fakultu ZČU obor veřejná správa. V rámci studia na právnické fakultě absolvovala dva studijní pobyty v Bruselu. Vyučovala také základy práva na VOŠ..

.Bc. Ryan Krobath

Vyučuje: seminář z anglického jazyka

email: ryan.krobath@sskk.cz

Pochází z Toleda v Ohio v USA. Bakalářský titul v oboru kineziologie získal během studia na Bowling Green State University. Poté, co získal zkušenosti jako osobní trenér a kondiční trenér, vstoupil do americké armády, aby sloužil. Po pěti letech služby v Německu odešel studovat magisterské studium Aplikované sportovní vědy na Univerzitu Karlovu. Angličtinu učí tak, aby byla prakticky využitelná v reálném životě. Rád běhá, čte a cestuje po České republice s manželkou a svým psem.

Mgr. Ivanka Pavlištová

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: ivanka.pavlistova@sskk.cz

Na Pedagogické fakultě UK vystudovala německý a ruský jazyk, později srbochorvatštinu. Pracovala v jazykových kurzech, na jugoslávském obchodním zastoupení i na gymnáziu. Na němčině si kromě praktického využití u nás považuje i její logické stavby. Zúčastnila se řady seminářů, vedla projekty Comenius. Ráda cestuje po Čechách i Evropě. Při tom si užívá nejen pamětihodností a místních specialit, ale i cizích jazyků, které často zpříjemní komunikaci s „domorodci“. Má ráda Modiglianiho, Art Deco, Rilkeho, Sládkovy překlady Shakespeara, Creedence…

Jan Vašut

vyučuje: nakladatelství

e-mail: jan.vasut@sskk.cz

Původním povoláním je sazeč, tiskárenský a nakladatelský kalkulant. Od roku 1990 podniká ve stejnojmenném nakladatelství, kde jeho péčí vyšlo již přes tisíc titulů. Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat studentům školy s malou přestávkou od roku 1999.

Bc. Valentýna Žišková

Vyučuje: světová literatura

e-mail: valentyna.ziskova@sskk.cz

Pochází z Prahy, v roce 2020 ukončila na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obor Český jazyk a literatura. V současné době pokračuje v druhém ročníku navazujícího magisterského studia na oboru Komparatistika, souběžně započala studium na Ústavu východoevropských studií se zaměřením na lotyštinu na téže fakultě. Působí jako občasná recenzentka v několika literárních časopisech. Ve volném čase ráda čte a chodí ven se svým psem Holanem.

Školní psycholog

PhDr. Iva Světlá

email: iva.svetla@sskk.cz

Absolventka FF UK Praha, obor pedagogika-psychologie se celý svůj profesní život věnuje školské problematice zejména u středoškolské mládeže. Absolvovala 3leté postgraduální studium na Psychoterapeutické fakultě v Praze/SUR/, akreditovaný sebezkušenostní 5letý výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje vycházející z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse, kompletní kurz Krizové intervence /Remedium/ a další vzdělávání z oblasti diagnostiky a prevence rizikového chování. Pomáhá studentům v prevenci školního neúspěchu, řešení vrstevnických, rodinných vztahů, v rozvoji jejich osobního a osobnostního růstu. Pomoc a podporu nebere jen jako práci, ale poslání. Základem je důvěra klienta se bez obav svěřit se svými problémy a společná práce na hledání dobrého řešení.

Školní asistent

Matěj Mareš

email: matej.mares@sskk.cz

Po složení maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka, dějepisu a zeměpisu na gymnáziu v roce 2022 začal studovat na Katolické teologické fakultě UK obor Dějiny křesťanského umění. Po absolvování kurzu asistentů pedagoga s akreditací MŠMT nastoupil na SŠKK na pozici školního asistenta, již zastává paralelně se svými vysokoškolskými studii. Ve volném čase se věnuje pěší turistice a dnes již pouze rekreačně šachům. Rád objevuje zejména Šumavu, Krkonoše, Jeseníky nebo Vysoké Tatry. Dříve se závodně věnoval vedle šachu také fotbalu, nyní už je ale hlavně pasivním sportovním fanouškem. Zajímá se především o český fotbal a evropský i zámořský hokej. Mezi jeho zájmy patří také česká geografie, české moderní dějiny či poznávání kulturních a technických památek.

.