Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Vedení školy

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

Ředitelka školy; vyučuje: česká literatura, společenské vědy; výchovná poradkyně

e-mail: alice.kryzova@sskk.cz

Narodila se v Liberci. Po maturitě na gymnáziu krátce učila na zvláštní (dnes praktické) škole. Na Pedagogické fakultě UK vystudovala nejprve speciální pedagogiku, specializace somatopedie, logopedie; později český jazyk a literaturu. Vzdělání se rozhodla prohloubit absolvováním doktorského studia, v jehož rámci působila na katedře speciální pedagogiky PF UK. Teoreticky zde zkoumala hlavně školskou integraci žáků s handicapem. Vědecké období svého života zakončila roku 2002 dosažením titulů PhDr. a Ph. D. Od roku 1994 paralelně působila na této škole. Od 1. 9. 2007 je ředitelkou.

.

Ing. Nikola Mauleová

Ekonomka a hospodářka školy

e-mail: nikola.mauleova@sskk.cz

Již při studiu vysoké školy pracovala na pozici administrativní asistentka na naší škole. Chod školy zná velmi dobře a těší se, že může být opět členem SŠKK. Vystudovala obor Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Velmi ráda cestuje a jejím snem je navštívit ještě jednou Austrálii.

.

Interní učitelé

Mgr. Jana Hegrová

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář, společenské vědy, úvod do praxe, dějiny filozofie; knihovnice

e-mail: jana.hegrova@sskk.cz

Narodila se v Šumperku. Po studiu na střední zdravotnické škole v roce 2008 nastoupila na pedagogickou fakultu v Olomouci, kde studovala základy společenských věd a latinskou filologii. Poté dělala vše možné od administrativy až po au-pair ve Švýcarsku. Ve volném čase ráda čte, cestuje, fotí, chodí po horách a lesích, sleduje filmy, poslouchá dobrou hudbu a zajímá se o vše možné od historie a přírody až po cizí jazyky. Jejím mottem je epigram od K. Havlíčka Borovského: „Není nad původnost, každý po ní touží, lidé chodí přes most, to já půjdu louží!“

.

Mgr. Kateřina Hilgardová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, světová literatura, literární seminář

e-mail: katerina.hilgardova@sskk.cz

Absolventka SŠKK, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství češtiny a literatury pro střední školy. Zároveň kromě učení vypomáhá v nakladatelství – v tom samém, do kterého šla na svou odbornou praxi. Pokud zrovna nečte nebo nedoučuje studenty češtinu, věnuje se svým dvěma králíčkům, sleduje seriály nebo se nechává strhnout k hraní her, neopovrhne ani žádným rekreačním sportem. Je milovnicí čehokoliv modrého.

.

Mgr. Jan Hoffmann

Vyučuje: matematika, základy přírodních věd, zeměpis

e-mail: jan.hoffmann@sskk.cz

Absolvent osmiletého Gymnázia Nad Alejí, bakalářského oboru Obecná matematika na MFF UK a magisterského oboru Učitelství pro ZŠ a SŠ – matematika na PedF UK. Mimo výuku se věnuje také doučování matematiky (a občas dalších předmětů) pro široké spektrum žáků od páté třídy po prváky ekonomických fakult. Sleduje zajímavosti z mnoha oborů, politicko-společenské dění, je fandou sportu pasivního i rekreačního, deskových her a vědomostních soutěží v rámci TV i pražského PubQuizu. Má rád českou kulturu, přírodu i velkoměsto, inteligentní humor a lidi, kteří se neberou smrtelně vážně. Během své pedagogické dráhy chce přispět k tomu, aby pro nastupující generaci matematika a přírodní vědy nebyly strašákem, ale oblíbeným nástrojem k lepšímu chápání světa kolem nás..

.

Mgr. Veronika Trégnerová

Vyučuje: dějepis, dějiny umění, společenské vědy, seminář z dějepisu, seminář ze společenských věd; metodik prevence sociálně-patologických jevů

e-mail: veronika.tregnerova@sskk.cz

Studovala na Filozofické fakultě UK obor historie – etnografie. Její diplomová práce se týkala zakládání českých muzeí a vztahu mezi Čechy a Němci v pohraničních oblastech. Po absolutoriu krátce působila jako vedoucí Městského muzea v Novém Strašecí. Od roku 1996 učí na SŠKK dějepis a společenské vědy. V roce 2002 absolvovala dvouleté doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK. Jako metodik prevence sociálně-patologických jevů se zaměřuje hlavně na práci s třídními kolektivy.

..

PhDr. Radek Vít, Ph.D.

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář, francouzský jazyk, písemná a elektronická komunikace; koordinátor praxe

e-mail: radek.vit@sskk.cz

Absolvoval magisterský studijní program učitelství angličtina-francouzština na PedF UK v Praze, kde složil i rigorózní zkoušku z francouzské literatury a didaktiky francouzštiny. Následně tamtéž absolvoval doktorský studijní program se specializací na didaktiku cizích jazyků. Pracoval pět let na Katedře jazyků VŠCHT, dvanáct let na Katedře anglického jazyka na PedF UK, souběžně na Katedře jazyků FJFI ČVUT a pak v Oddělení jazykových studií MÚVS ČVUT. Přes dvacet let byl lektorem v jazykové škole (AJ, FJ, švédština). Na SŠKK je zaměstnán od šk. r. 2018/19. Pracuje také jako externista na KAJL na PedF UK a v Institutu jazykových studií na MÚVS ČVUT. V ak. roce 2020/2021 začal studovat v rámci celoživotního vzdělávání na Katedře psychologie FF UK v Praze. Nyní se intenzivně věnuje dánštině.   .

.

Externí učitelé

Mgr. Dušan Blažek

Vyučuje: tělesná výchova

e-mail: dusan.blazek@sskk.cz

Absolvent UK FTVS – obor Tělesná výchova a sport. V současné době dokončuje doktorské studium kinantropologie a působí jako přednášející na školeních fitness instruktorů. Bohatá zkušenost s většinou sportovních disciplín a systémy tělesné rekompozice. Spojením předchozí pedagogické činnosti a trenérství se snaží o to, aby hodiny TV nebyly jen mrháním času, ale spojením efektivity a zábavy.

.

Ing. Jana Čemusová

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: jana.cemusova@sskk.cz

Absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Vystudovala ekonomiku a veřejnou správu. V rámci CŽV absolvovala dvousemestrální certifikovaný kurz Psychologie pro každý den na FF UK v Praze. Pracuje ve VZP RP Praha na manažerské pozici. Ráda cestuje, čte a zajímá se o historii. Oblíbená země – Velká Británie.

.

JUDr. Eva Čermáková

Vyučuje: seminář z právní nauky

e-mail: eva.cermakova@sskk.cz

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze pracovala nejprve jako podnikový právník. Po roce 1989 a po složení komerčních a advokátních zkoušek působila jako advokát. V současné době pracuje na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Do výuky základů práva se pustila s velkou vervou a přesvědčením, že v současné společenské situaci se bude studentům náramně hodit to, že se budou umět v právních záležitostech orientovat. Alespoň doufá..

.

Ing. Stanislava Havlíčková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: stanislava.havlickova@sskk.cz

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudovala obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1992 pracuje na různých pozicích v bankovnictví, aktuálně jako úvěrový specialista a poradce pro firemní bankéře.

.

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: vera.hejhalova@sskk.cz

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V r. 2012 dokončila doktorské studium v oboru Germánské jazyky a literatury. Souběžně působí na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná asistentka. Ve volném čase nejraději chodí do přírody a luští křížovky. Její vášní je pečení (a následné konzumování) dortů všeho druhu.:.

..

Mgr. Filip Hruša

Vyučuje: tělesná výchova

email: filip.hrusa@sskk.cz

Původem z Prahy. Při UK FTVS absolventem bakalářských oborů Tělesná výchova a sport a Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, který završil magisterským titulem. Zakladatel neziskové organizace Czech ski school of amputees, z.ú., která se věnuje hlavně lyžování osob s amputací dolních končetin. Externí lektor Katedry sportů v přírodě (UK FTVS) se zaměřením na lyžování a vodní sporty. V současné době studentem prvního ročníku doktorského oboru Biomechanika (UK FTVS), kde se věnuje lyžování na speciálních lyžařských protézách. Mezi jeho záliby patří například cestování, jóga, yachting, kiteboarding, nebo čtení.

Oblíbené motto: „Opravdový život začíná tam, kde končí vaše komfortní zóna.“

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Vyučuje: management a marketing, seminář z managementu a marketingu

e-mail: bedrich.jetelina@sskk.cz

Narodil se v roce 1963 v Brně, ale od roku 2000 žije v Praze. Tím rokem také začal profesionálně působit v oblasti komunikace a médií. Pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a ředitel audiovizuálního studia. Od roku 2012 je na volné noze jako scénárista, režisér a PR konzultant. Kromě toho spolupracuje s Českou televizí jako externí dramaturg a je členem Střediska mediální výchovy a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2013 získal doktorát v oboru Teologická antropologie a etika. Je autorem tří knih, řady televizních dokumentů a reportáží.

.

Ing. Jaroslav Krechler, Ph.D.

Vyučuje: informatika

email: jaroslav.krechler@sskk.cz

S výukou informatiky a příbuzných předmětů začal v rámci postgraduálního studia na  univerzitě v roce 1995. Od té doby realizuje tréninky pro firemní zákazníky na míru. Vedle toho zastával různé manažerské pozice v nadnárodních firmách. Nejlépe se cítí v projektech, které mají jasnou přidanou hodnotu a zlepšují život  lidí. Rád poznává svět a to nejlépe z paluby plachetnice.

..

.Mgr. Adriana Mišúrová

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: adriana.misurova@sskk.cz

Narodila se na Slovensku, po absolvování gymnázia vystudovala učitelství na Filozofické fakultě Komenského Univerzity v Bratislavě, obor německý  jazyk a literatura a slovenský jazyk a literatura. Během studia absolvovala půlroční studijní pobyt v Halle/Saale v Německu. Ve volném čase ráda čte,  poslouchá hudbu, tancuje a neustále žasne nad  kouzlem cizích jazyků. Má ráda kočky, výlety do přírody, poznávaní cizích zemí a nejvíc pak šťastné návraty domů..

.

Alena Palusková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: alena.paluskova@sskk.cz

V roce 1980 se vyučila v oboru knihkupec. Maturitu složila v roce 1985 na Střední knihovnické škole. Od roku 1993 pracovala v Knihkupectví Fišer. V roce 2000 se stala jeho vedoucí, kterou byla do května roku 2015. V současné době pracuje v oddělení distribuce Národní galerie v Praze. „Bez knih si svůj život neumím představit.“
.

.

Jan Vašut

Vyučuje: nakladatelství

e-mail: jan.vasut@sskk.cz

Původním povoláním je sazeč, tiskárenský a nakladatelský kalkulant. Od roku 1990 podniká ve stejnojmenném nakladatelství, kde jeho péčí vyšlo již přes tisíc titulů. Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat studentům školy s malou přestávkou od roku 1999.

.