Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Vedení školy

PhDr. Alice Krýžová, Ph. D.

Ředitelka školy; vyučuje: český jazyk, česká literatura; výchovná poradkyně

e-mail: alice.kryzova@sskk.cz

Narodila se v Liberci. Po maturitě na gymnáziu krátce učila na zvláštní (dnes praktické) škole. Na Pedagogické fakultě UK vystudovala nejprve speciální pedagogiku, specializace somatopedie, logopedie; později český jazyk a literaturu. Vzdělání se rozhodla prohloubit absolvováním doktorského studia, v jehož rámci působila na katedře speciální pedagogiky PF UK. Teoreticky zde zkoumala hlavně školskou integraci žáků s handicapem. Vědecké období svého života zakončila roku 2002 dosažením titulů PhDr. a Ph.D. Od roku 1994 paralelně působila na této škole. Od 1. 9. 2007 je ředitelkou.

Mgr. Monika Krýže

Hospodářka školy

e-mail: monika.kryze@sskk.cz

Vystudovala obor anglický jazyk – český jazyk na Pedagogické fakultě UK . Během studia absolvovala tříměsíční studijní pobyt v irském Dublinu. Po absolvování studia odjela do města Amiens ve Francii, kde učila na 1. stupni a studovala na tamní univerzitě Julese Verna. Na naši školu nastoupila v roce 2005 a učila převážně anglický jazyk. V roce 2018 z vlastního rozhodnutí i řízením osudu přerušila práci pedagogickou a vrhla se na práci ekonomickou, protože život je změna. Těší se z toho, že stále může pracovat ve škole.

Interní učitelé

Mgr. Jana Hegrová

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář, společenské vědy, úvod do praxe; školní asistentka; knihovnice

e-mail: jana.hegrova@sskk.cz

Narodila se v Šumperku. Po studiu na střední zdravotnické škole v roce 2008 nastoupila na pedagogickou fakultu v Olomouci, kde studovala základy společenských věd a latinskou filologii. Poté dělala vše možné od administrativy až po au-pair ve Švýcarsku. Ve volném čase ráda čte, cestuje, fotí, chodí po horách a lesích, sleduje filmy, poslouchá dobrou hudbu a zajímá se o vše možné od historie a přírody až po cizí jazyky. Jejím mottem je epigram od K. Havlíčka Borovského: „Není nad původnost, každý po ní touží, lidé chodí přes most, to já půjdu louží!“

Mgr. Pavlína Marjanovičová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, světová literatura, písemná a elektronická komunikace
e-mail: pavlina.marjanovicova@sskk.cz

Narodila se v Praze, po absolvování gymnázia vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK a Vyšší odbornou školu publicistiky. Později si doplnila kvalifikaci oboru základy společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Mnoho let pracovala v cestovním ruchu jako průvodce po Praze, v Židovském muzeu a České republice. Mezi její koníčky patří hudba, psaní a práce s textem, výlety do přírody i návštěva kulturních památek.

Mgr. Michaela Mrázová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, dějiny umění, literární seminář, tělesná výchova

e-mail: michaela.mrazova@sskk.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor český jazyk a literatura – dějepis. Rok a půl učila na základní škole dějepis a češtinu pro cizince. Kromě čtení beletrie a historické literatury ráda maluje, jí, fotí na cestách a spí. Věnuje se kondičnímu kickboxu a pátrání ve vlastním rodokmenu. Má ráda kočky a hmatatelné pozůstatky minulosti – české hrady, Prahu, Paříž, Oxford.

Mgr. Veronika Trégnerová

Vyučuje: dějepis, dějiny filozofie, společenské vědy, seminář z dějepisu, seminář ze společenských věd; metodik prevence sociálně-patologických jevů

e-mail: veronika.tregnerova@sskk.cz

Studovala na Filozofické fakultě UK obor historie – etnografie. Její diplomová práce se týkala zakládání českých muzeí a vztahu mezi Čechy a Němci v pohraničních oblastech. Po absolutoriu krátce působila jako vedoucí Městského muzea v Novém Strašecí. Od roku 1996 učí na SŠKK dějepis a společenské vědy. V roce 2002 absolvovala dvouleté doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK. Jako metodik prevence sociálně-patologických jevů se zaměřuje hlavně na práci s třídními kolektivy.

PhDr. Radek Vít, Ph. D.

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář, francouzský jazyk; koordinátor praxe

e-mail: radek.vit@sskk.cz

Pochází z Prahy. Absolvoval magisterský studijní program anglický jazyk-francouzský na PedF UK v Praze a doktorský studijní program se specializací na didaktiku cizích jazyků tamtéž. Následně pracoval jako odborný asistent na Katedře jazyků VŠCHT, na Katedře anglického jazyka na PedF UK, na Katedře jazyků FJFI ČVUT a v Oddělení jazykových studií MÚVS ČVUT. Přes dvacet let pracoval jako lektor jazykové školy (příprava na zkoušky KET, PET, FCE, CAE, příprava na maturitu, pomaturitní studium). Ve volném čase rád čte, vzdělává se a cestuje.  Zajímá se o umění a cizí jazyky.

Externí učitelé

Mgr. Tomáš Bartáček

Vyučuje: informatika

email: tomas.bartacek@sskk.cz

Rodilý Pražák, vystudovaný učitel na Pedagogické fakultě UK v Praze s aprobací biologie – technická a informační výchova. Věnuje se vzdělávání už několik let, a to na různých úrovních a pozicích. Od předškolního, přes prvostupňové, druhostupňové, středoškolské a terciární učitelování se dostal také k pedagogické činnosti ve výchovném ústavu, nebo práci s lidmi s mentálním znevýhodněním. Zájem o vzdělávání v ČR byl také důvodem, proč se před časem rozhodl dál studovat, tentokrát obor Školský management na stejné fakultě v Praze. Ve volném čase je posledních patnáct let dobrovolným volnočasovým libohercem Divadla pod Petřínem. Rád jezdí na kole i autem, hraje na hudební nástroje i mlčí, obdivuje počítačové bohy i neznabohy.

Ing. Jana Čemusová                          

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: jana.cemusova@sskk.cz

Absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Vystudovala ekonomiku a veřejnou správu. V rámci CŽV absolvovala dvousemestrální certifikovaný kurz Psychologie pro každý den na FF UK v Praze. Pracuje ve VZP RP Praha na manažerské pozici. Ráda cestuje, čte a zajímá se o historii. Oblíbená země – Velká Británie.

JUDr. Eva Čermáková

Vyučuje: seminář z právní nauky

e-mail: eva.cermakova@sskk.cz

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze pracovala nejprve jako podnikový právník. Po roce 1989 a po složení komerčních a advokátních zkoušek působila jako advokát. V současné době pracuje na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Do výuky základů práva se pustila s velkou vervou a přesvědčením, že v současné společenské situaci se bude studentům náramně hodit to, že se budou umět v právních záležitostech orientovat. Alespoň doufá.

Ing. Stanislava Havlíčková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: stanislava.havlickova@sskk.cz

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudovala obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1992 pracuje na různých pozicích v bankovnictví, aktuálně jako úvěrový specialista a poradce pro firemní bankéře.

Mgr. Jan Hoffmann

Vyučuje: matematika, základy přírodních věd

e-mail: jan.hoffmann@sskk.cz

Absolvent osmiletého Gymnázia Nad Alejí, bakalářského oboru Obecná matematika na MFF UK a magisterského oboru Učitelství pro ZŠ a SŠ – matematika na PedF UK. Mimo výuku se věnuje také doučování matematiky (a občas dalších předmětů) pro široké spektrum žáků od páté třídy po prváky ekonomických fakult. Sleduje zajímavosti z mnoha oborů, politicko-společenské dění, je fandou sportu pasivního i rekreačního, deskových her a vědomostních soutěží v rámci TV i pražského PubQuizu. Má rád českou kulturu, přírodu i velkoměsto, inteligentní humor a lidi, kteří se neberou smrtelně vážně. Během své pedagogické dráhy chce přispět k tomu, aby pro nastupující generaci matematika a přírodní vědy nebyly strašákem, ale oblíbeným nástrojem k lepšímu chápání světa kolem nás.

Mgr. Věra Hejhalová, Ph. D.

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: vera.hejhalova@sskk.cz

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V r. 2012 dokončila doktorské studium v oboru Germánské jazyky a literatury. Souběžně působí na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná asistentka. Ve volném čase nejraději chodí do přírody a luští křížovky. Její vášní je pečení (a následné konzumování) dortů všeho druhu.

Mgr. Petra Horynová

Vyučuje: společenské vědy (psychologie)

e-mail: petra.horynova@sskk.cz

Pochází z Moravy. Vystudovala psychologii na FF UP v Olomouci. Od ukončení studií pracuje se středoškoláky v pedagogicko-psychologické poradně, vyjma pětiletého pobytu v kanadském Vancouveru. Ráda lyžuje, čte, chodí na houby a poslední dobou propadla geocachingu. Zastává názor, že na psychologii je krásné především to, že se předmět jejího studia neustále mění. Ráda by pojala výuku trochu netradičně – nechce učit jen teorii, ale chtěla by se věnovat i sebepoznávání studentů, teambuildingu, komunikaci (nejen knihkupců) a všemu dalšímu, co by studenty z oboru psychologie zajímalo.

PhDr. Bedřich Jetelina, Th. D.

Vyučuje: management a marketing, seminář z managementu a marketingu

e-mail: bedrich.jetelina@sskk.cz

Narodil se v roce 1963 v Brně, ale od roku 2000 žije v Praze. Tím rokem také začal profesionálně působit v oblasti komunikace a médií. Pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a ředitel audiovizuálního studia. Od roku 2012 je na volné noze jako scénárista, režisér a PR konzultant. Kromě toho spolupracuje s Českou televizí jako externí dramaturg a je členem Střediska mediální výchovy a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2013 získal doktorát v oboru Teologická antropologie a etika. Je autorem tří knih, řady televizních dokumentů a reportáží.

PaedDr. Markéta Kuncová

Vyučuje: tělesná výchova

e-mail: marketa.kuncova@sskk.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Brně, obor tělesná výchova – zeměpis. Kromě učitelské dráhy na SŠ působí především jako instruktorka Pilates a osobní trenérka. Ve volném čase ráda cestuje a poznává jiné kultury.

Mgr. Adriana Mišúrová

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: adriana.misurova@sskk.cz

Narodila se na Slovensku, po absolvování gymnázia vystudovala učitelství na Filozofické fakultě Ko-menského Univerzity v Bratislavě, obor německý  jazyk a literatura a slovenský jazyk a literatura. Bě-hem studia absolvovala půlroční studijní pobyt v  Halle/Saale v Německu. Ve volném čase ráda čte,  poslouchá hudbu, tancuje a neustále žasne nad  kouzlem cizích jazyků. Má ráda kočky, výlety do  přírody, poznávaní cizích zemí a nejvíc pak šťastné návraty domů.

Alena Palusková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: alena.paluskova@sskk.cz

V roce 1980 se vyučila v oboru knihkupec. Maturitu složila v roce 1985 na Střední knihovnické škole. Od roku 1993 pracovala v Knihkupectví Fišer. V roce 2000 se stala jeho vedoucí, kterou byla do května roku 2015. V současné době pracuje v oddělení distribuce Národní galerie v Praze. „Bez knih si svůj život neumím předsta-vit.“

Jana Marie Svejdová, B. A.

Vyučuje: seminář z anglického jazyka

e-mail: jana.svejdova@sskk.cz

Narodila se ve Washingtonu, D. C. a vyrostla v Marylandu. Žila téměř rok ve Vsetíně, 2 roky v Brně a nyní už více než 5 let v Praze. Absolvovala studium na Univerzitě v Marylandu v College Park. Miluje Prahu a Českou republiku. Ráda čte knihy a dívá se na filmy. Když má čas, ráda cestuje. Jejími oblíbenými destinacemi jsou Peru a Turecko. Její motto je: „Zůstat pozitivní a šťastný“.

Jan Vašut

Vyučuje: nakladatelství

e-mail: jan.vasut@sskk.cz

Původním povoláním je sazeč, tiskárenský a nakladatelský kalkulant. Od roku 1990 podniká ve stejnojmenném nakladatelství, kde jeho péčí vyšlo již přes tisíc titulů. Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat studentům školy s malou přestávkou od roku 1999.

Ostatní pracovníci

Bc. Pavlína Žalmanová

Administrativní asistentka

e-mail: kancelar@sskk.cz

Bývalá studentka SŠKK v současné době studuje na PedF UK v navazujícím magisterském programu obor čeština-němčina. Ráda čte, zpívá a tancuje a doufá, že z ní jednou bude učitelka… Vždyť se na den učitelů také narodila.