Učitelé a ostatní zaměstnanci školy

Vedení školy

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

Ředitelka školy; vyučuje: česká literatura, společenské vědy; výchovná poradkyně

e-mail: alice.kryzova@sskk.cz

Narodila se v Liberci. Po maturitě na gymnáziu krátce učila na zvláštní (dnes praktické) škole. Na Pedagogické fakultě UK vystudovala nejprve speciální pedagogiku, specializace somatopedie, logopedie; později český jazyk a literaturu. Vzdělání se rozhodla prohloubit absolvováním doktorského studia, v jehož rámci působila na katedře speciální pedagogiky PF UK. Teoreticky zde zkoumala hlavně školskou integraci žáků s handicapem. Vědecké období svého života zakončila roku 2002 dosažením titulů PhDr. a Ph.D. Od roku 1994 paralelně působila na této škole. Od 1. 9. 2007 je ředitelkou..

 

Ing. Nikola Dvořáková

Ekonomka a hospodářka školy; vyučuje: písemná a elektronická komunikace

e-mail:  nikola.dvorakova@sskk.cz

Již při studiu vysoké školy pracovala na pozici administrativní asistentka na naší škole. Chod školy zná velmi dobře a těší se, že může být opět členem SŠKK. Vystudovala obor Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Velmi ráda cestuje a jejím snem je navštívit ještě jednou Austrálii.

.

Interní učitelé

PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. 

Vyučuje: tělesná výchova, informatika

e-mail: dusan.blazek@sskk.cz

Absolvent UK FTVS – úspěšné zakončení magisterského studia, obor Tělesná výchova a sport a doktorského studia – Kinantropologie. V současné době působí na vysoké škole a jako přednášející na školeních fitness instruktorů. Bohatá zkušenost s většinou sportovních disciplín a systémy tělesné rekompozice. Spojením předchozí pedagogické činnosti a trenérství se snaží o to, aby hodiny TV nebyly jen mrháním času, ale spojením efektivity a zábavy.

 

Mgr. Kateřina Hilgardová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, světová literatura, literární seminář

e-mail: katerina.hilgardova@sskk.cz

Absolventka SŠKK, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství češtiny a literatury pro střední školy. Zároveň kromě učení vypomáhá v nakladatelství – v tom samém, do kterého šla na svou odbornou praxi. Pokud zrovna nečte nebo nedoučuje studenty češtinu, věnuje se svým dvěma králíčkům, sleduje seriály nebo se nechává strhnout k hraní her, neopovrhne ani žádným rekreačním sportem. Je milovnicí čehokoliv modrého.

.

Mgr. Jan Hoffmann 

Vyučuje: matematika, základy přírodních věd, zeměpis

e-mail: jan.hoffmann@sskk.cz

Absolvent osmiletého Gymnázia Nad Alejí, bakalářského oboru Obecná matematika na MFF UK a magisterského oboru Učitelství pro ZŠ a SŠ – matematika na PedF UK. Mimo výuku se věnuje také doučování matematiky (a občas dalších předmětů) pro široké spektrum žáků od páté třídy po prváky ekonomických fakult. Sleduje zajímavosti z mnoha oborů, politicko-společenské dění, je fandou sportu pasivního i rekreačního, deskových her a vědomostních soutěží v rámci TV i pražského PubQuizu. Má rád českou kulturu, přírodu i velkoměsto, inteligentní humor a lidi, kteří se neberou smrtelně vážně. Během své pedagogické dráhy chce přispět k tomu, aby pro nastupující generaci matematika a přírodní vědy nebyly strašákem, ale oblíbeným nástrojem k lepšímu chápání světa kolem nás.

 

Mgr. Marcel Kukuczka

Vyučuje: anglický jazyk

email: marcel.kukuczka@sskk.cz

Pochází z rázovitého regionu Slezska, z hor, kterými se procházel básník Petr Bezruč. Zájem o
psané slovo ho přivedl ke studiu žurnalistiky na Palackého univerzitě v Olomouci a později také ke studiu anglického jazyka a literatury na Slezské univerzitě v Opavě. Kromě profese učitele se
příležitostně věnuje překladům duchařských povídek z angličtiny a v oblibě má literární festivaly a dění kolem nich. Rád poslouchá rozhlasové hry a je vášnivým návštěvníkem divadel, které z
běžného divadelního dění nějak vybočují. Zajímá ho grafika a design. Cítí se dobře ve světě nových
technologií, za nejlepší místo k životu ale považuje hory a les.

 

Mgr. Bára Vencálková

fotoVyučuje: dějepis, dějiny filozofie, dějiny knižní kultury, společenské vědy, seminář z dějepisu, seminář ze společenských věd 

e-mail:  bara.vencalkova@sskk.cz  

Vystudovala obory Učitelství historie a Učitelství základů společenských věd pro SŠ na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, bakalářské studium absolvovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Věří, že výuka dějepisu by neměla spočívat v zahlcení informacemi a daty, ale spíše v porozumění širším kontextům a v podnícení ke zvídavosti a k přemýšlení. Vedle učitelské profese se věnuje psaní poezie a poetické prózy; ve volném čase pak ráda čte, sportuje a hraje na ukulele.

..

PhDr. Radek Vít, Ph.D.

Vyučuje: anglický jazyk, francouzský jazyk, písemná a elektronická komunikace; metodik prevence sociálně-patologických jevů

e-mail: radek.vit@sskk.cz

Vystudoval magisterský studijní program učitelství angličtina – francouzština na PedF UK v Praze, kde složil i rigorózní zkoušku z francouzské literatury a didaktiky francouzštiny. Tamtéž úspěšně absolvoval doktorský studijní program se specializací na didaktiku cizích jazyků. Ve švédském Kristiandstadu učil češtinu jako cizí jazyk a složil tam maturitní zkoušku ze švédštiny. Dvacet let pracoval jako odborný asistent na VŠ: na katedře jazyků VŠCHT, na katedře anglického jazyka na PedF UK a na katedře jazyků FJFI ČVUT a MÚVS ČVUT. Na SŠKK je zaměstnán od šk. r. 2018/19. V ak. roce 2021/22 úspěšně absolvoval studium pro výchovné poradce na katedře psychologie FF UK v Praze. Kdykoli může, čte současnou francouzsky psanou literaturu a poslouchá dánské rozhlasové pořady.   .

.

Externí učitelé.

Tereza Booth

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: tereza.booth@sskk.cz

V Praze vystudovala Střední školu technickou, později odjela do Anglie, kde studovala na CSM v Londýně. Pět let se věnovala oděvní tvorbě, ale nakonec vyhrály knihy. V Národní galerii v Praze vedla tři roky knihkupectví, také jedno vlastnila. Vydala knihu pro děti, Dlouhá cesta (Petr Horáček). Nyní se věnuje literárním programům pro děti na prvním stupni základních škol a spolupracuje s malými nakladateli. Již pátým rokem zasedá v porotě Pen and Story, což je literární soutěž v angličtině, pořádaná DDM hl. m. Prahy. Překládá, ilustruje a hlavně čte. Nejvíc ji baví chodit do knihkupectví, do kavárny a do lesa.

 

Ing. Jana Čemusová

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: jana.cemusova@sskk.cz

Absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Vystudovala ekonomiku a veřejnou správu. V rámci CŽV absolvovala dvousemestrální certifikovaný kurz Psychologie pro každý den na FF UK v Praze. Pracuje ve VZP RP Praha na manažerské pozici. Ráda cestuje, čte a zajímá se o historii. Oblíbená země – Velká Británie.

.

JUDr. Eva Čermáková

Vyučuje: seminář z právní nauky

e-mail: eva.cermakova@sskk.cz

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze pracovala nejprve jako podnikový právník. Po roce 1989 a po složení komerčních a advokátních zkoušek působila jako advokát. V současné době pracuje na jednom z pracovišť Akademie věd ČR. Do výuky základů práva se pustila s velkou vervou a přesvědčením, že v současné společenské situaci se bude studentům náramně hodit to, že se budou umět v právních záležitostech orientovat. Alespoň doufá..

.

Ing. Stanislava Havlíčková

Vyučuje: knihkupectví

e-mail: stanislava.havlickova@sskk.cz

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudovala obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1992 pracuje na různých pozicích v bankovnictví, aktuálně jako úvěrový specialista a poradce pro firemní bankéře.

.

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: vera.hejhalova@sskk.cz

V roce 2004 dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Učitelství pro střední školy s aprobací Německý jazyk – Latina. V r. 2012 dokončila doktorské studium v oboru Germánské jazyky a literatury. Souběžně působí na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná asistentka. Ve volném čase nejraději chodí do přírody a luští křížovky. Její vášní je pečení (a následné konzumování) dortů všeho druhu.:.

 

Mgr. Hana Herrmannová

Vyučuje: úvod do praxe

e-mail: hana.herrmannova@sskk.cz

Absolventka FF UK, bohemistka, lingvistka, redaktorka, pedagožka češtiny pro rodilé mluvčí a češtiny jako cizího jazyka.

..

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Vyučuje: management a marketing, seminář z managementu a marketingu

e-mail: bedrich.jetelina@sskk.cz

Narodil se v roce 1963 v Brně, ale od roku 2000 žije v Praze. Tím rokem také začal profesionálně působit v oblasti komunikace a médií. Pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a ředitel audiovizuálního studia. Od roku 2012 je na volné noze jako scénárista, režisér a PR konzultant. Kromě toho spolupracuje s Českou televizí jako externí dramaturg a je členem Střediska mediální výchovy a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2013 získal doktorát v oboru Teologická antropologie a etika. Je autorem tří knih, řady televizních dokumentů a reportáží..

.

Bc. Ondřej Pavlík

Vyučuje: česká literatura

email: ondrej.pavlik@sskk.cz

Narozen v Plzni. V Praze vystudoval bakalářský obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na téže fakultě nyní dokončuje studium magisterského programu Učitelství češtiny a literatury pro střední školy. Od roku 2020 je členem badatelského týmu Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury. Rád cestuje, chodí po horách, příležitostně kreslí nebo fotí v krajině, kdysi dávno hrál na kytaru v undergroundové kapele.

 

Mgr. Ivanka Pavlištová

Vyučuje: německý jazyk

e-mail: ivanka.pavlistova@sskk.cz

Na Pedagogické fakultě UK vystudovala německý a ruský jazyk, později srbochorvatštinu. Pracovala v jazykových kurzech, na jugoslávském obchodním zastoupení i na gymnáziu. Na němčině si kromě praktického využití u nás považuje i její logické stavby. Zúčastnila se řady seminářů, vedla projekty Comenius. Ráda cestuje po Čechách i Evropě. Při tom si užívá nejen pamětihodností a místních specialit, ale i cizích jazyků, které často zpříjemní komunikaci s „domorodci“. Má ráda Modiglianiho, Art Deco, Rilkeho, Sládkovy překlady Shakespeara, Creedence…

 

Mgr. Karla Štaubertová

Vyučuje: dějiny umění

e-mail: karla.staubertova@sskk.cz

Absolventka AMU, obor Operní režie, Estetika, Dějiny umění. Vyučovala tyto obory na vysoké škole (JAMU), střední škole i na konzervatoři. Soukromě učí rétoriku a přednes. Kromě učení se aktivně věnuje divadelnímu a filmovému herectví, režii operní, činoherní i rozhlasové a zpěvu.  Ve volném čase ráda vaří a studuje biblickou hebrejštinu.

 

Jan Vašut 

vyučuje: nakladatelství

e-mail: jan.vasut@sskk.cz

Původním povoláním je sazeč, tiskárenský a nakladatelský kalkulant. Od roku 1990 podniká ve stejnojmenném nakladatelství, kde jeho péčí vyšlo již přes tisíc titulů. Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat studentům školy s malou přestávkou od roku 1999.

 

Bc. Valentýna Žišková

Vyučuje: světová literatura

e-mail: valentyna.ziskova@sskk.cz

Pochází z Prahy, v roce 2020 ukončila na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obor Český jazyk a literatura. V současné době pokračuje v druhém ročníku navazujícího magisterského studia na oboru Komparatistika, souběžně započala studium na Ústavu východoevropských studií se zaměřením na lotyštinu na téže fakultě. Působí jako občasná recenzentka v několika literárních časopisech. Ve volném čase ráda čte a chodí ven se svým psem Holanem.

 

Školní psycholog

PhDr. Iva Světlá

email: iva.svetla@sskk.cz

Absolventka FF UK Praha, obor pedagogika-psychologie se celý svůj profesní život věnuje školské problematice zejména u středoškolské mládeže. Absolvovala 3leté postgraduální studium na Psychoterapeutické fakultě v Praze/SUR/, akreditovaný sebezkušenostní 5letý výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje vycházející z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse, kompletní kurz Krizové intervence /Remedium/ a další vzdělávání z oblasti diagnostiky a prevence rizikového chování. Pomáhá studentům v prevenci školního neúspěchu, řešení vrstevnických, rodinných vztahů, v rozvoji jejich osobního a osobnostního růstu. Pomoc a podporu nebere jen jako práci, ale poslání. Základem je důvěra klienta se bez obav svěřit se svými problémy a společná práce na hledání dobrého řešení.

 

Školní asistent

Matěj Mareš

email: matej.mares@sskk.cz

Po složení maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka, dějepisu a zeměpisu na gymnáziu v roce 2022 začal studovat na Katolické teologické fakultě UK obor Dějiny křesťanského umění. Po absolvování kurzu asistentů pedagoga s akreditací MŠMT nastoupil na SŠKK na pozici školního asistenta, již zastává paralelně se svými vysokoškolskými studii. Ve volném čase se věnuje pěší turistice a dnes již pouze rekreačně šachům. Rád objevuje zejména Šumavu, Krkonoše, Jeseníky nebo Vysoké Tatry. Dříve se závodně věnoval vedle šachu také fotbalu, nyní už je ale hlavně pasivním sportovním fanouškem. Zajímá se především o český fotbal a evropský i zámořský hokej.  Mezi jeho zájmy patří také česká geografie, české moderní dějiny či poznávání kulturních a technických památek.

.