Přijímací řízení

Ve školním roce 2020/2021 škola nevyužije jednotnou přijímací zkoušku Cermatu, ale připraví vlastní přijímací řízení. To se bude skládat z:

  1. testu z českého jazyka a literatury
  2. testu z obecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu
  3. přijímacího pohovoru.

Zohledňovat budeme také vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.

Bližší kritéria budou zveřejněna na webových stránkách školy v lednu 2021.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2021.

.

.