Dokumenty

Základní dokumenty

Formuláře

Výroční zprávy

Inspekční zprávy

  • V době od 7. do 10. června 2010 proběhla na naší škole kontrola Českou školní inspekcí. Výsledek kontroly je obsažen v této inspekční zprávě.
  • V době od 3. do 4. prosince 2012 proběhla na naší škole další kontrola Českou školní inspekcí. Výsledek kontroly je obsažen v jednotlivých částech Inspekční zprávy (část 1 část 2 část 3 část 4 část 5).
  • V době od 9. do 11. května 2017 naši školu navštívila Česká školní inspekce. Výsledek kontroly naleznete v této inspekční zprávě.

Ročenky

První ročenka Střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky vyšla ve školním roce 1993/1994. Od té doby naše škola každým rokem vydává ročenku, která v textové části vedle oficiálních údajů přináší informace o činnosti školy v uplynulém školním roce, viděné jak očima pedagogů, tak i studentů. Text je doplněn četnými fotografiemi.

Zatím poslední ročenka, která dosud vyšla, nabízí ohlédnutí za školním rokem 2018/2019:

Ročenka Střední školy knižní kultury
Redakčně připravila Michaela Mrázová
Vydala SŠKK, o. p. s. v roce 2019
V případě zájmu se můžete o možnosti objednání jednotlivých čísel informovat u hospodářky.

I zde na webových stránkách můžete nahlédnout do několika ročenek, které jsou umístěny níže v souborech pdf.

ICT plán