Co dělají naši absolventi

Uplatnění Počet absolventů
2016 2015 2014
Vysoká škola 7 7 11
Vyšší odborná škola 1 1 3
Střední škola, odborné učiliště 1 0 0
Jazyková škola 1 1 2
Trh práce 10 4 7
ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium 2 1 1
Nemáme zprávy 0 0 1
Studijní pobyt v zahraničí 0 0 0
Celkem 22 14 25

 

Absolventi roku 2013

Zpracováno podle informací známých v říjnu 2013.

na fotografii nejsou:
Tereza B., nultý ročník – humanitní obory
Kateřina K., VŠ politických a společenských věd v Kolíně
Tomáš P., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta, filozofie a religionistika
Michaela S., pomaturitní studium anglického jazyka v jazykové škole Presto
Jindra V., Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, historicko-literární studia
Samuel V., Husitská teologická fakulta UK, obor religionistika
Ladislav Z., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta, filozofie a religionistika

Absolventi roku 2012

Zpracováno podle informací známých v prosinci 2012.

Absolventi roku 2011

Zpracováno podle informací známých v září 2011.

na fotografii není: Dagmar R., Městská charita Plzeň

Absolventi roku 2010

Zpracováno podle informací známých v prosinci 2010.

Absolventi roku 2009

Zpracováno podle informací známých v listopadu 2009.

Třída K4a


na fotografii nejsou: Natálie N. – VOŠ cestovního ruchu, Pavla D. – podniká, Irena F. – vydavatelství Profi Press, inzertní oddělení, Petr Š. – jazyková škola Caledonian School

Třída K4b


na fotografii nejsou: Marie D. – VOŠ sociálně-právní Jabok, David K. – pracovník v tiskárně

Absolventi roku 2008

Zpracováno podle informací známých v září 2008.

Absolventi roku 2007

Zpracováno podle informací známých v září 2007.

Neoznačené osoby jsou pracovníci SŠKK.