Prohlášení o přístupnosti

Střední škola knižní kultury s.r.o. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.sskk.cz a příslušné podstránky.

Stav souladu:

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Ne všechny obrázky ve fotogaleriích mají k dispozici alternativní textový popis. Při problémech s přístupností těchto částí webu je možné se obrátit na kontaktní e-mail kancelar@sskk.cz.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, zejména z důvodu jejich snažšího tisku. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout aplikace Acrobat Reader či LibreOffice dostupné pro různé platformy. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 6. 11. 2021.

Při tvorbě těchto webových stránek a tohoto prohlášení bylo postupováno podle Metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb a byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Střední školou knižní kultury.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu kancelar@sskk.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz