Učební plán

V souborech níže najdete učební plány, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu Knižní kultura. Dosud vznikly tři verze. Podstatná úprava vznikla v září 2018, jelikož jsme reagovali na plánovanou maturitu z matematiky ve školním roce 2021/2022. Na jaře 2020 však poslanecká sněmovna vydala zákon, jímž maturitu z matematiky zrušila, a tak jsme opět přistoupili ke změně učebního plánu, ve kterém jsme zvýšili dotaci humanitním předmětům.

Učební plán od 1. 9. 2020

Učební plán od 1. 9. 2018

Učební plán od 1. 9. 2010

.