Učební plán

V souborech níže najdete učební plány, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu Knižní kultura. Dosud vznikly tři verze. Podstatná úprava vznikla v září 2018, jelikož jsme reagovali na plánovanou maturitu z matematiky ve školním roce 2021/2022. Na jaře 2020 však poslanecká sněmovna vydala zákon, jímž maturitu z matematiky zrušila, a tak jsme opět přistoupili ke změně učebního plánu, ve kterém jsme zvýšili dotaci humanitním předmětům.

Učební plán od 1. 9. 2020

Učební plán od 1. 9. 2018

.