Historie školy

  • Zřizovatelem Soukromé střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky je brněnská knihkupecká firma Barvič a Novotný.
  • Škola zahájila výuku 1. září 1993 v Brně i v Praze (ředitelství bylo tehdy v Brně, v Praze byla pobočka).
  • V lednu 1996 došlo na základě novely školského zákona k rozdělení na 2 rovnoprávné sesterské školy.
  • Ve školním roce 1997/98 došlo ke změně právní formy – škola se stala obecně prospěšnou společností (o.p.s.).
  • S právní formou o. p. s. se neslučuje přívlastek soukromá, a proto škola mění název na Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s.
  • Od 1. 9. 1999 škola začala vyučovat podle nového schváleného učebního plánu, odpovídajícího vysokým nárokům, kladeným na humanitní vzdělávání.
  • 1. září školního roku 2007/2008 oslavila škola patnáctileté výročí své existence.
  • K začátku školního roku 2010/2011 změnila naše škola název na výstižnější „Střední škola knižní kultury, o.p.s.“, dosavadní webová adresa „www.ssknp.cz“ se změnila na „www.sskk.cz“. První ročník se začíná učit podle nového Školního vzdělávacího programu s názvem „Knižní kultura“.
  • Na konci školního roku 2012/2013 se naše škola přestěhovala z dlouholetého působiště na ZŠ Chmelnice na novou adresu. Nyní sídlíme v Perunově ulici na pražských Vinohradech.
  • Ve školním roce 2018/2019 jsme oslavili dvaceti pětileté výročí od založení naší školy.