Historie školy

 • Zřizovatelem Soukromé střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky byla brněnská knihkupecká firma Barvič a Novotný.
 • Škola zahájila výuku 1. září 1993 v Brně i v Praze (ředitelství bylo tehdy v Brně, v Praze byla pobočka).
 • V lednu 1996 došlo na základě novely školského zákona k rozdělení na 2 rovnoprávné sesterské školy.
 • Ve školním roce 1997/1998 došlo ke změně právní formy – škola se stala obecně prospěšnou společností (o. p. s.).
 • S právní formou o. p. s. se neslučuje přívlastek soukromá, a proto škola mění název na Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s.
 • Od 1. 9. 1999 škola začala vyučovat podle nového schváleného učebního plánu, odpovídajícího vysokým nárokům, kladeným na humanitní vzdělávání.
 • 1. září školního roku 2007/2008 oslavila škola patnácté výročí své existence.
 • K začátku školního roku 2010/2011 změnila naše škola název na výstižnější „Střední škola knižní kultury, o. p. s.“, dosavadní webová adresa „www.ssknp.cz“ se změnila na „www.sskk.cz“. První ročník se začíná učit podle nového Školního vzdělávacího programu s názvem „Knižní kultura“.
 • Na konci školního roku 2012/2013 se naše škola přestěhovala z dlouholetého působiště na ZŠ Chmelnice na novou adresu v Perunově ulici na pražských Vinohradech.
 • Na konci školního roku 2019/2020 se naše škola přestěhovala z působiště v Perunově ulici na novou adresu. Nyní sídlíme v ulici José Martího 31 v Praze 6 v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
 • Od školního roku 2021/2022 dochází ke změně právní formy – škola se stává společností s ručením omezeným (s.r.o.).
 • Ve školním roce 2022/2023 jsme oslavili třicáté výročí od založení školy.