GDPR

GDPR – ochrana osobních údajů:

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech (žáci, jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Eva Šmídová
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: consultant@moore-czech.cz