Školní stravování

Naši žáci a učitelé se stravují ve Školní jídelně u sv. Ludmily, která se nachází na rohu náměstí Míru a Francouzské ulice a stravují se v ní studenti Arcibiskupského gymnázia. Přes poledne slouží jako školní jídelna, odpoledne jako kavárna; tomu odpovídá i prostředí jídelny. Cesta tramvají (10, 16) ze zastávky Perunova na náměstí Míru trvá necelých 5 minut, tramvaje jezdí v pětiminutovém intervalu. Cena oběda je 49 Kč.

Pro přihlášení je třeba nejprve vyzvednout v kanceláři u Mgr. Moniky Krýže potvrzení o studiu. Potvrzení poté donesete na recepci školní jídelny u sv. Ludmily, kde dostanete přihlášku o stravování. Strávník následně obdrží proti záloze 100 Kč čip ve formě klíčenky. Platba se provádí převodem z účtu, popř. složenkou. Každý strávník má svůj osobní účet a pohyby na něm může sledovat na objednávkovém terminálu nebo na internetu. Platby jsou účtovány jako záloha, která se po objednání stravy průběžně odčítá. Číslo účtu je 35-6737540287/0100. Jako variabilní symbol je třeba použít číslo, které vám bude přiděleno při předání čipu. Na konci školního roku se zůstatek na osobním účtu automaticky převádí do dalšího školního roku nebo se, po dohodě s pokladní, vrátí v hotovosti, popř. na váš účet.

Každý, kdo obdrží čip a vloží zálohu na svůj osobní účet, má automaticky objednaný oběd č. 1 do výše vložené zálohy. Obědy se odhlašují pomocí čipu nebo na internetu vždy předchozí den do 14.15.

Internetové objednávání

K přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno tvoří prvních pět písmen příjmení bez diakritiky a malými písmeny a evidenční číslo = variabilní symbol platby.

Přihlášení je možné z webových stránek www.kdm.cz v sekci Jídelna.