Co o nás řekli odborníci z oboru

PhDr. Dana Kalinová

Emeritní ředitelka Svět knihy, s.r.o.
Společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Studenti Střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky v Praze jsou pro mne skutečnými „tovaryši“ svého oboru. Mezinárodní knižní veletrh, na kterém nám každoročně pomáhají, pro ně představuje příležitost poznat trendy mezinárodního nakladatelského průmyslu a zároveň pomáhat s obchodní činností jednotlivým nakladatelstvím. Pro pořadatele veletrhu je pomoc studentů důležitá a práce většiny z nich je na profesionální úrovni, k níž jsou na škole vedeni. Nakladatelské a knihkupecké firmy mají či by měly mít zájem o kvalifikované pracovníky, zvláště jsou-li vzděláváni v souladu s aktuálním rozvojem oboru. Všeobecné znalosti z oblasti literatury, znalost světových jazyků, obchodní dovednosti – to vše mohou studenti školy velmi dobře uplatnit v praxi. Odborná škola je pro každý obor důležitá; pro knihkupectví a nakladatelství – obory s dlouholetou tradicí – nepostradatelná.

Jan Kanzelsberger

Knihkupec

Myšlenka založit soukromou školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky byla poprvé vyslovena na podzim roku 1992. Řada dobrých myšlenek zapadne, neujmou-li se jich ti správní lidé. To však nebyl náš případ. Při výběru spolupracovníků jsme měli šťastnou ruku, a s jejich pomocí jsme zvládli všechny úřední formality (od prvního jednání na ministerstvu až po zřizovací listinu) v tak krátké době, že 1. září 1993 mohl začít první školní rok. Škola chce navazovat na bohatou tradici Odborné pokračovací školy grémia knihkupců a nakladatelů v Praze (1898). Pročítáme-li staré zprávy a ročenky, zjišťujeme, že mnohé problémy zůstaly dodnes velmi podobné i přes velký časový odstup. Naším přáním je, aby školu opouštěli univerzální knihkupci s hlubokým smyslem pro službu zákazníkům a výraznou hodnotovou orientací na literaturu a kulturní sféru, knihkupci, kteří budou znát cizí jazyky, budou umět pracovat s výpočetní technikou, internetem a dalšími zdroji informací. Tomu musí odpovídat celý systém výuky včetně úzkého propojení teorie s praxí ve vybraných knihkupectvích. Víme, jak důležitou roli při formování vztahu k budoucímu povolání hraje osobnost knihkupce – garanta odborné praxe. Střední škola knižní kultury slaví 30. rok své existence. Přejme jí do budoucna jen to nejlepší.

Jan Vašut

Nakladatel

Rodiče, jejichž potomek v některém předmětu nezáří, ačkoli v jiném rozhodně za ostatními spolužáky nezaostává, řeší v deváté třídě nerudovskou otázku „kam s ním?“. Velmi dobrou odpovědí je – v případě, že dítku nepadne do oka silná trojka matematika-fyzika-chemie – tato škola. V partě podobně naladěných spolužáků získá za čtyři roky – tedy pokud chce – široké znalosti z literatury, dějepisu a dalších společenských věd. Krom toho se ale také dozví, co se s knihou děje před tím, než si ji může v knihkupectví prohlédnout. A taky zjistí, jak to v takovém knihkupectví vlastně chodí a proč knížky stojí právě tolik, kolik stojí. Po zdárném odmaturování se absolventovi nabízí poměrně široký vějíř možností, kam dál. Úspěšnost přijetí na vysoké, případně vyšší odborné školy humanitního směru, je dlouhodobě nadprůměrná. Ne každý však míří za akademickým titulem. Vzhledem k tomu, že studenti během studia navštěvují v rámci praxe přední firmy v oboru, mohou si už v předstihu najít a dohodnout zaměstnání, do kterého po maturitě nastoupí. Že mají oproti svým vrstevníkům z jiných typů škol výhodu, to je jasné.