PRO STUDENTY

Plán školního roku

Harmonogram aktuálního školního roku … více

Konzultační hodiny

Pedagogové a kdy a kde je najdete … více

Souborné zkoušky

Požadavky a další informace k souborným zkouškám … více

Učební plán

Seznamy předmětů v jednotlivých ročnících … více

Společná povinná četba

Společná povinná četba … více

Maturitní zkoušky

Termíny, předpisy a požadavky k maturitním zkouškám … více

Školné

Částky, termíny, čísla účtů … více

Praxe

Termíny a organizace … více

Europass – dodatek k osvědčení

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce … více