Plán školního roku 2023/2024

4. 9. po                             Zahájení školního roku

5. – 8. 9. út-pá                 Adaptační kurz K1

5. – 8. 9. út-pá                 Sportovní kurz K3

12. 9. út                            Podzimní termín MZ – ústní část

28. 9. čt                             Státní svátek

29. 9. pá                            Ředitelské volno

25. 10.                               KPVH – koncert v Rudolfinu

26. – 27. 10. čt-pá            Podzimní prázdniny

listopad                             Příběhy bezpráví

13. 11. po                         Rodičovské schůzky (17.00); pedagogická rada

16. 11. čt                          Samet na školách – projektový den

17. 11. pá                         Státní svátek

27. 11. po                         Den otevřených dveří (13 – 17)

5. 12. út                            Den naruby

7. 12. čt                             Adventní exkurze

11. – 22. 12. po-pá          Čtrnáctidenní odborná praxe K2 – K4

23. 12. – 2. 1. so-út         Vánoční prázdniny

8. – 12. 1. po-pá              Lyžařský a turistický kurz K1

15. 1. po                           Den otevřených dveří (13 – 17)

23. 1. út                            KPVH – koncert v Rudolfinu

23. 1. út                            Uzavření klasifikace za 1. pololetí

24. 1. st                            Pedagogická rada

31. 1. st                            Pololetní vysvědčení (výpisy)

2. 2. pá                             Pololetní prázdniny

12. – 16. 2. po-pá            Jarní prázdniny

23. 2. pá                           Maturitní a imatrikulační ples

28. 2. st                            Nejzazší termín odevzdání maturitních prací

Březen                              Den pro bezpečnost

20. 3. st                            Den knihy

21. 3. čt                            KPVH – koncert v Rudolfinu

28. 3. – 1. 4. čt-po           Velikonoční prázdniny

2. 4. út                              Písemná maturitní práce z ČJL

3. 4. st                               Písemná maturitní práce z cizího jazyka

8. 4. po                              Rodičovské schůzky (17.00); pedagogická rada

8. 4. po                              Souborné zkoušky K3 z A/N/F, písemná část

12. a 15. 4. pá, po            Přijímací zkoušky

15. 4. po                            Souborné zkoušky K3 z A/N/F, ústní část

Duben                                Zahraniční exkurze – Itálie

30. 4. út                             Uzavření klasifikace K4 a pedagogická rada; poslední zvonění

1. 5. st                                Státní svátek

2. – 7. 5.                             Maturitní didaktické testy

8. 5. st                                Státní svátek

9. 5. čt                                Den Evropy – projektový den

23. – 26. 5. čt-ne               Mezinárodní veletrh a literární festival Svět knihy

Květen                                Přijímací zkoušky, náhradní termín

27. 5. – 31. 5. po-pá          Ústní část maturitních zkoušek K4

27. 5. – 7. 6. po-pá            Čtrnáctidenní odborná praxe K1 – K3

10. 6. po                             Rodičovské schůzky budoucí K1 (17.00)

17. a 18. 6 po-út                Studijní volno K3 před SZ

18. a 19. 6. út-st                Studijní volno K2 před SZ

19. a 20. 6. st-čt                Souborná literární zkouška K3

20. a 21. 6. čt-pá               Souborná literární zkouška K2

24. 6. po                             Uzavření klasifikace, pedagogická rada

28. 6. pá                             Ukončení školního roku, předání vysvědčení

Archiv