Rady školy

Školská rada

Členové

Za pedagogické pracovníky:

 • Mgr. Jan Hoffmann
 • Mgr. Kateřina Hilgardová

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

 • Dominika Kolenčíková
 • Matěj Komárek

Za zřizovatele:

 • Jiří Padevět
 • Jan Vašut

Ke stažení:

Studentská rada

Studentská rada, kterou tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd, je poradním orgánem ředitelky školy a schází se jedenkrát měsíčně. Členové SR průběžně zaznamenávají náměty, dotazy a připomínky studentů ve svých třídách a předkládají je na zasedání SR; naopak informace, náměty a připomínky vedení školy, o nichž byli zpraveni na zasedání SR, prezentují ve třídách.

Zvolení zástupci jednotlivých tříd ve školním roce 2022/2023:

 • Anna Pleskačová (K1)
 • Matyáš Potůček (K1)
 • Marie Chabrová (K2)
 • Natálie Malá (K2)
 • Daniel Podoliak (K3)
 • Nicole Ther (K3)
 • Dominika Kolenčíková (K4)
 • Jaroslav Zetek (K4)

Ke stažení: