Ročenky

První ročenka Střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky vyšla ve školním roce 1993/1994. Od té doby naše škola každým rokem vydává ročenku, která v textové části vedle oficiálních údajů přináší informace o činnosti školy v uplynulém školním roce, viděné jak očima pedagogů, tak i studentů. Text je doplněn četnými fotografiemi.

Zatím poslední ročenka, která dosud vyšla, nabízí ohlédnutí za školním rokem 2020/2021:

Ročenka Střední školy knižní kultury
Redakčně připravila Michaela Mrázová
Vydala SŠKK s. r. o.  v roce 2021
V případě zájmu se můžete o možnosti objednání jednotlivých čísel informovat u hospodářky.

I zde na webových stránkách můžete nahlédnout do několika ročenek, které jsou umístěny níže v souborech pdf.