Rozvrh

Rozvrh platný od 1. 9. 2018.

Rozvrh naleznete též v souboru  zde.

 


hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.a 6.b  7. 8. 9.
den třída 8.00

8.45
8.55

9.40
10.00

10.45
10.55

11.40
11.50

12.35
12.45

13.30
13.35

14.20
14.25

15.10
15.15

16.00
16.05

16.50
PO K1 TV chlapci TV chlapci A1/A2 ČJ D A1/A2 DF SL PEK
K2 DU D A1/A2 I I SV SV
K3 Na A1/A2 I I As1/As2 Kn Kn
K4 D Na Na Kn Kn As1/A2 A1/As2
ÚT K1 N1/N2 N1/N2 M ZPV TV dívky TV dívky
K2 M A1/A2 ČJ ČJ N1/N2 N1/N2 ZPV TV dívky TV dívky
K3 TV dívky TV dívky N1/N2 A1/N2 M As1/ČJ2 ČJ DU
K4 A1/A2 SL ČL ČL ČJ TV dívky TV dívky
ST K1 SV SV A1/A2 ÚP ÚP//PEK ÚP//PEK
K2 DU A1/A2 SL PEK Kn Kn
K3 A1/A2 MaM MaM ČJ1/As2 D DF
K4 MaMs/SVs Lits D DKK Lits DU
ČT K1 Kn M ČL A1/A2 M D
K2 M DF ČL ČL SV
K3 SV ČL N1/A2 SV ČL ČL
K4 A1/N2 A1/N2 SV ČL N1/A2 N1/A2
K1 SL ZPV PEK DU ČJ M
K2 SL DKK ZPV PEK D
K3 M SL D SV SL DKK
K4 PNs/Ds//DF PNs/Ds//DF SL M M ČJ

Pozn.: sudý týden // lichý týden