Rozvrh

Rozvrh platný od 1. 9. 2019.

Rozvrh naleznete též v souboru zde.


hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
den třída 8.00

8.45
8.55

9.40
10.00

10.45
10.55

11.40
11.50

12.35
12.45

13.30
13.35

14.20
14.25

15.10
15.15

16.00
16.05

16.50
PO K1 TV chlapci TV chlapci PEK M M DU A1/A2 D A1/A2
K2 TV chlapci TV chlapci M A1/A2 DU A1/A2 SV I I
K3 TV chlapci TV chlapci Na ČL DF I I Kn Kn
K4 TV chlapci TV chlapci D Na Na Kn Kn A1/A2 DKK
ÚT K1 D DF PEK A1/A2 TV dívky TV dívky
K2 TV dívky TV dívky N1/N2 N1/N2 DF A1/A2 SV DU
K3 As1/A2 As1/As2 D DKK N1/N2 ČJ1/N2 DU A1/As2
K4 N1/N2 N1/N2 ČJ SL A1/A2 TV dívky TV dívky
ST K1 SV SV ZPV M SL SL
K2 ČJ M D SL Kn Kn
K3 MaM MaM ČL SV SV ČJ
K4 ČJ D ČL ČL SL SVs
ČT K1 Kn ČL A1/A2 ZPV F/N F/N
K2 PEK ZPV ČL ČL SL M
K3 ČL A1/A2 M N1/ČJ2 TV dívky TV dívky
K4 M Lits Lits A1/A2 SV DU
K1 ČJ ČJ M ÚP ÚP//PEK ÚP//PEK
K2 D M ČJ PEK SV ZPV
K3 M D A1/A2 SL SL SV
K4 As1/A2 A1/As2 PNs/Ds//DF PNs/Ds//DF M ČL
Pozn.: Sudý týden // Lichý týden