Rozvrh

Rozvrh platný od 1. 9. 2020.

Rozvrh naleznete též v souboru zde.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
8,00-
8,45
8,55-
9,40
10,00-
10,45
10,55-11,40 11,50-12,35 12,45-13,30 13,35-14,20 14,25-15,10 15,15-16,00 16,05-16,50
PO K1 TV chlapci TV chlapci M A1/A2 D ZPV A1/A2 Z Z
K2 TV chlapci TV chlapci DU M M SV I I1/A2 A1/I2
K3 TV chlapci TV chlapci Na I A1/I2 I1/A2 SV Kn Kn
K4 TV chlapci TV chlapci A1/A2 Na Na Kn Kn DU A2
ÚT K1 N/F N/F M DU ČL ČJ PEK
K2 ČL N/F PEK PEK DU ČL Kn Kn
K3 M M N1/ČJ2 N1/N2 D ČL SV DU
K4 ČL ČL D ČJ N1/N2 A1/N2 SL A1
ST K1 TV dívky TV dívky SL PEK D A1/A2
K2 ČJ A1/A2 D SV ČJ SV
K3 A1/A2 MaM MaM SL As1/A2 SL
K4 MaMs/SVs ČL A1/A2 SV TV dívky TV dívky
ČT K1 Kn SV SV PEK A1/A2 SL
K2 SL M N/F SL ZPV A1/A2
K3 M A1/N2 ČJ1/As2 M ČL ČL
K4 As1/As2 ČJ M N1/A2 SL M
K1 ZPV ČJ ČJ ÚP ÚP//DF ÚP//DF
K2 D DF ZPV M TV dívky TV dívky
K3 TV dívky TV dívky DF SV D ČJ
K4 DF DKK//PNs/Ds DKK//PNs/Ds Lits Lits D
Pozn.: Sudý týden // Lichý týden