Rozvrh

Rozvrh platný od 1. 9. 2022.

Rozvrh naleznete též v souboru zde.

 

Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
8,00-8,45 8,55-9,40 10,00-10,45 10,55-11,40 11,50-12,35 12,45-13,30 13,35-14,20 14,25-15,10 15,15-16,00 16,05-16,50
PO K1 TV chlapci TV chlapci D ČJ ČL   A1/A2 A1/A2 ZPV PEK
K2 TV chlapci TV chlapci M D A1/A2   I I Kn Kn
K3 TV chlapci TV chlapci Na ČL SV   ČJ ČJ A1/A2 M
K4 TV chlapci TV chlapci A1/A2 Na Na   M DKK Lits Lits
ÚT K1 PEK SV SV F/N F/N   ČJ ČJ    
K2 ČJ ČL ČL D ČJ   SV SV    
K3 Kn Kn SL ČL SV   F/N F/N    
K4 ČL D D Kn Kn SL        
ST K1 D A1/A2 M SL Z Z        
K2 TV dívky TV dívky A1/A2 ZPV PEK DF        
K3 MaM MaM ČL D DF A1/A2        
K4 M ČL ČL A1/A2 TV dívky TV dívky        
ČT K1 Kn PEK DF ÚP//SL ÚP//SL ÚP        
K2 F/N F/N PEK SL SL ZPV        
K3 SV As1/ČJ2 ČJ1/As2 D M SL        
K4 SL SV M F/N N/AsF F/AsN        
K1 ZPV M DU  A1/A2 TV dívky TV dívky        
K2 DU DU M SV A1/A2 ČJ        
K3 TV dívky TV dívky I I DU A1/A2        
K4 PNs/Ds//SVs PNs/Ds//SVs A1/A2 ČJ ČJ DU        
                       
Pozn.: Sudý týden // Lichý týden