Rozvrh

Rozvrh platný od 1. 9. 2022.

Rozvrh naleznete též v souboru zde.

Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023 (platný od 6. 3. 2023)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
8,00-8,45 8,55-9,40 10,00-10,45 10,55-11,40 11,50-12,35 12,45-13,30 13,35-14,20 14,25-15,10 15,15-16,00 16,05-16,50
PO K1 TV chlapci TV chlapci D ČJ ZPV A1/A2 A1/A2 ZPV PEK
K2 TV chlapci TV chlapci M D A1/A2 I I Kn Kn
K3 TV chlapci TV chlapci Na ČL SV ČJ ČJ A1/A2 M
K4 TV chlapci TV chlapci A1/A2 Na Na M DKK Lits Lits
ÚT K1 PEK SV SV F/N F/N ČJ ČJ
K2 ČJ ČJ PEK D ČL SV SV
K3 Kn Kn SL ČL SV F/N F/N
K4 ČL D D Kn Kn SL
ST K1 D A1/A2 M SL SL Z
K2 TV dívky TV dívky A1/A2 ZPV PEK DF
K3 MaM MaM ČL D DF A1/A2
K4 M ČL ČL A1/A2 TV dívky TV dívky
ČT K1 Kn PEK DF ÚP//Z ÚP//Z ÚP
K2 F/N F/N ČL SL SL ZPV
K3 SV As1/ČJ2 ČJ1/As2 M//D M//D SL
K4 SL SV M F/N N/AsF F/AsN
K1 ČL M DU  A1/A2 TV dívky TV dívky
K2 DU DU M SV A1/A2 ČJ
K3 TV dívky TV dívky I I DU A1/A2
K4 PNs/Ds//SVs PNs/Ds//SVs A1/A2 ČJ ČJ DU