Rozvrh

Rozvrh platný od 1. 9. 2021.

Rozvrh naleznete též v souboru zde.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
8,00-
8,45
8,55-
9,40
10,00-
10,45
10,55-11,40 11,50-12,35 12,45-13,30 13,35-14,20 14,25-15,10 15,15-16,00 16,05-16,50
PO K1 TV chlapci TV chlapci M D ZPV DU A1/A2 ČJ A1/A2
K2 TV chlapci TV chlapci D A1/A2 SV I I Kn Kn
K3 TV chlapci TV chlapci Na ČJ ČJ1/A2 A1/ČJ2 Kn Kn SV
K4 TV chlapci TV chlapci A1/A2 Na Na Kn SL DU Kn
ÚT K1 PEK ZPV ČL D PEK Z Z
K2 ČL F/N F/N PEK ČL DU ČJ
K3 SV SV M SL DU F/N F/N M
K4 M ČJ D N1/N2 N1/N2 SL
ST K1 TV dívky TV dívky SV SV PEK A1/A2
K2 A1/A2 D PEK DU TV dívky TV dívky
K3 ČL MaM MaM A1/As2 As1/A2 D
K4 MaMs/SVs A1/As2 As1/A2 SV D ČL
ČT K1 Kn F/N F/N SL SL A1/A2
K2 A1/A2 DF SL M ZPV SL
K3 M SL DF A1/A2 ČL ČL
K4 ČJ M ČL ČL A1/A2 M
K1 ČJ ČJ M ÚP ÚP//DF ÚP//DF
K2 M ZPV SV SV ČJ ČJ
K3 TV dívky TV dívky I I M D
K4 PNs/Ds//DKK PNs/Ds//DKK Lits Lits TV dívky TV dívky
Pozn.: Sudý týden // Lichý týden