Přehled akcí ve školním roce 2016/2017

2. září Seznamovací workshop (K1)
5. – 9. září Sportovní a turistický kurz (K3)
5. – 9. září Adaptační kurz (K1)
9. září Vědecký jarmark (K2)
12. – 16. září Účast na sbírce pro Světlušku
14. září Projekce filmu „První volba“ – předznamenání akce Studentské volby 2016 (K4)
22. září KMD: divadelní představení „V rytmu swingu buší srdce tvé“ v Národním divadle
21. září Odborná exkurze do knihkupectví v oblasti Václavského náměstí (K1)
30. září Doplňovací volby do školské rady
3. – 7. října Projekt Edison
14. října Exkurze na Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě (K1)
18. října Beseda o studiu v zahraničí – nadace Bakala foundation (K3)
19. října Beseda a praktické ukázky Červeného kříže ve škole (K1)
31. října Návštěva Muzea Kampa (K4)
2. listopadu Školní kolo Olympiády lidských práv
2. listopadu Odborná exkurze do knihkupectví v oblasti Národní třídy (K1)
2. listopadu KMD: „Strýček Váňa“ v divadle Rokoko
3. listopadu Návštěva projekce filmu „5 pravidel“ v rámci Mezinárodního filmového festivalu 3Kino
15. listopadu 10. ročník Listopadové akademie v DDM Slezská
16. listopadu Odborná exkurze do knihkupectví Kosmas na Letné (K1)
21. listopadu Den otevřených dveří školní knihovny
23. listopadu Příběhy bezpráví – projekce filmu „Václav Havel – Praha – Hrad“ a beseda s A. Freimanovou, bývalou tajemnicí V. Havla
24. – 26. listopadu Účast na veletrhu středních škol Schola Pragensis
29. listopadu Školní kolo Olympiády z českého jazyka
30. listopadu Odborná exkurze do 1. podzemního antikvariátu (K1)
1. prosince Den naruby (K1, K3)
2. prosince Jáchym Novák (K4) se umístil na 4. místě ve finále Olympiády lidských práv
2. prosince Projekce filmu „Anthropoid“ v Lucerně a návštěva kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul.
5. prosince Mikulášská obchůzka našich studentů a prof. Mrázové na MŠ a ZŠ Perunova
5. prosince Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce
5. prosince Projekt primární prevence Tandem I. (K1)
6. – 9. prosince Účast na charitativní akci Srdíčkové dny (dobrovolníci z K3)
9. prosince Předvánoční třídní besídky (K1 – K4)
9. prosince KMD: muzikál „Fantom opery“ v Goja music hall na Výstavišti
12. – 22. prosince Souvislé odborné praxe (K1 – K4)
9. ledna Den otevřených dveří
10. ledna Ukázkový historický seminář z Fakulty humanitních studií UK (K4)
11. ledna Projekt primární prevence Tandem II. (K1)
11. ledna Odborná exkurze do Národní knihovny (K1)
18. ledna Ukázkový antropologický interpretační seminář z Fakulty humanitních studií UK (K3)
19. ledna Exkurze do expozice tiskařství v Technickém muzeu v rámci Nakladatelství (K3)
20. ledna Simulované zasedání na radnici pro Prahu 3 v rámci Společenských věd (K2)
25. ledna Odborná exkurze do Knihovny Náprstkova muzea (K1)
25. ledna Účast na Regionálním veletrhu fiktivních firem na OA Vinohradská (K2)
27. ledna Divadelní představení Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd (K3+K4)
31. ledna Školní kolo geologické olympiády
2. února 3. díl programu primární prevence Tandem (K1)
8. února Odborná exkurze do Knihovny a tiskárny E. C. Mahena pro nevidomé
10. února Maturitní a imatrikulační ples v hotelu Belvedere
15. února Testy profesní orientace pro zájemce z K3
16. února Vítězem obvodního kola olympiády z anglického jazyka se stal Jan Jirouš (K2), který tím postoupil do březnového krajského kola
20. února Závěrečná 4. část preventivního programu Tandem (K1)
21. února KMD: „Evžen Oněgin“ v Divadle ABC
21. února Beseda o optimalizačních programech nakladatelských potřeb s J. Mošovským (K3)
22. února Odborná exkurze do Knihovny Národního muzea (K1)
22. února Komentovaná prohlídka výstavy Rozkulačeno v Národním zemědělském muzeu (K3 a K4)
6. března KMD: „Heda Gablerová“ v Divadle v Dlouhé)
8. března Odborná exkurze do Národní technické knihovny (K1)
23. března Jan Jirouš (K2) se umístil na 8. místě v krajském kole Olympiády z anglického jazyka
24. března Přednáška „Jak se nestat obětí sociálních sítí“ v Divadle u Hasičů (K1+K2)
26. března Vitězství Michala Theera (K2) v okresním kole Geologické olympiády
28. března Soutěž Matematický klokan (K1+K2)
3. dubna Návštěva Evropského domu a program o Evropské unii (K2+K4)
5. dubna Odborná exkurze do Archivu hlavního města Prahy (K1)
6. dubna Anglické studentské představení „The Canterbury Tales“ v DDM Ulita (K2+K3)
19. dubna Projektový den ke Dni Země – exkurze do Čistírny odpadních vod v Bubenči(K1+K2)
19. dubna Odborná exkurze do tiskárny Europrint v rámci Nakladatelství (K3)
19. dubna Odborná exkurze po pražských knihkupectvích a nakladatelstvích s prof. Kolečkem (K4)
28. dubna Simulované zasedání zastupitelstva na radnici MČ Prahy 3 (vybraní žáci z K2)
3. května Odborná exkurze do Národního technického muzea (K1)
3. května Exkurze po staré Praze v rámci Dějin umění (K2)
4. května KMD: „Krvavá svatba“ ve Stavovském divadle
11. května Exkurze na Svět knihy (K1 – K3)
11. – 14. května Účast na 23. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy
17. května Odborná exkurze do nakladatelství Argo (K1)
Květen Celostátní literární soutěž Památníku Terezín na téma „Je minulost stále živá?“ – 8.místo Eliška Kvasničková (K3)
Květen Účast na mezinárodní intermetové soutěži Intersteno: B. Křepínská (K1), K. Pašková (K1), S. Hofbauerová (K1), B. Malá (K2)
24. května Beseda s europoslanci v Kobyliském divadle (K1)
31. května Odborná exkurze do Památníku národního písemnictví (K1)
31. května Exkurze do redakce časopisu Respekt (K3)
6. června Procházka po stopách knihkupců a nakladatelů v Praze (K3)
14. června Exkurze do pobočky Městské knihovny v Korunní ul. a do redakce Literárních novin (K1)
27. června Projekce filmu „Případ Dr. Horáková“ ve škole (K1 – K3)
28. – 29. června Exkurze do Polska (Vělička, Krakov, Osvětim))
6. června Procházka po stopách knihkupců a nakladatelů v Praze (K3)
28. června Výlet do Roztok u Prahy a na Levý Hradec (K1)
28. června Výlet do Průhonického parku (K2)
28. června Exkurze do Národního památníku na Vítkově(K3)
29. června Procházka do obory Hvězda a k mohyle bitvy na Bílé Hoře (K1)
29. června Plavba přívozem k Trójskému zámku a jeho následná prohlídka (K2)
29. června Projekce filmu „Smrtihlav“ v kině Oko, diskuse a procházka Letenskými sady (K3)