Pěší výlet na Vysočinu

Skupina odvážných studentů maturitního ročníku K4 (spolu s dvoučlenným učitelským doprovodem) podnikla z 10. na 11. dubna pěší výpravu po stopách básníka a grafika Bohuslava Reynka:

Z Havlíčkova Brodu vedly naše kroky nejprve k zámku a statkářské usedlosti v Petrkově, kde strávil B. Reynek většinu svého tvůrčího života. Odtud nás hnal vítr vysočinskou krajinou polí, božích muk a širokých výhledů dál do Jihlavy. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí nezmokli jsme, už jsme tu. Slovy básníka: pták vznesl se a zůstala jen bílá, / bolestná krása, divá dálava, / v níž stopa Návratu se objevila.

(Ondřej Pavlík)