Dějepisná olympiáda

Ve středu 29. 11. 2023 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením na „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko): Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. Maximálně mohli účastníci získat 60 bodů. Na 1. místě se umístila Anna V. (K4) s 52 body, na 2. místě Matyáš P. (K4) s 50 body a na 3. místě Jakub S. (K3) taktéž s 50 body, avšak oproti Matyášovi měl Jakub o bod méně za rozřazovací otázky. Pořadí bylo tedy velmi těsné. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům! (B. Vencálková)

.