Vstupenky na ples

Maturitní a imatrikulační ples se koná v pátek 23. února. Vstupenky stojí 350 korun a prodávat se budou jako každoročně v kanceláři školy u paní zástupkyně Dvořákové. Zítra od 13.30 začíná přednostní prodej pro studenty K4, v pondělí od 9.40 pro studenty K1, od středy 13. prosince pak pro všechny ostatní zájemce.

Den naruby

V úterý 5. prosince proběhne tradiční projektový den Den naruby. Studenti si připraví přednášky, prezentace a workshopy na témata, která je zajímají, hodně o nich vědí a své znalosti, dovednosti a názory chtějí předat ostatním studentům a učitelům. Program akce najdete zde Program Dne naruby. Přihlásit se na jednotlivé akce bude možné na nástěnce u sborovny od pondělních 9.40.

Prosincové představení KMD

V prosinci vybírejte mezi Shakespearovou komedií Jak se vám líbí (5. 12. v Divadle ABC), další Shakespearovou hrou Sen noci svatojánské (15. 12. v Divadle pod Palmovkou) a muzikálem Kouř (20. 12. v Divadle na Fidlovačce). Vstupenky jsou k dispozici od čtvrtka 30. listopadu v ředitelně. Přijďte včas, ať máte co nejširší výběr!

Alice Krýžová

Rok 1968 a beseda s pamětnicí

V pátek 24.11. jsme se spolu se třídami K3 a K4 zapojili do Měsíce filmu na školách, což je akce, kterou každoročně pořádá Jeden svět na školách zaštítěný Člověkem v tísni. Promítli jsme si dokument Josefa Pazderky „Invaze 1968: Ruský pohled“ a následně jsme měli příležitost besedovat s pamětnicí Věrou Roubalovou Kostlánovou, která vstřícně a poutavě zodpovídala všechny naše dotazy.
(B. Vencálková)

Stávka škol

Milí studenti, vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že naše škola se v pondělí 27. listopadu 2023 připojí k jednodenní výstražné stávce. Pro zapojení se do stávky se jednomyslně vyjádřili všichni interní vyučující. Výuka bude v tento den zcela zrušena ve všech třídách.

Podobně jako kolegové v ostatních školách chceme poukázat na plánované nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy a navrhované snižování prostředků ze státního rozpočtu pro školy. Tato problematika se netýká jen tzv. veřejných škol, ale v budoucnu ovlivní i školy soukromých zřizovatelů. Chceme, aby školství bylo prioritou vlády nejen deklarovanou, ale i skutečnou, chceme, aby pozitivní vývoj, ke kterému v oblasti školství dochází v posledních letech, pokračoval.

Děkujeme za pochopení.

Za SŠKK Alice Krýžová