Semináře otevírané v K4 ve školním roce 2020/2021

Na základě přihlášek studentů se ve školním roce 2020/2021 otevírají tyto povinně výběrové semináře:
1. Seminář z anglického jazyka – vyučující: C. Morgan
2. Seminář ze společenských věd – vyučující: V. Trégnerová
3. Seminář z managementu a marketingu – vyučující: B. Jetelina
4. Seminář z právní nauky – vyučující: E. Čermáková
5. Seminář z dějepisu – vyučující: V. Trégnerová
6. Literární seminář – vyučující: K. Hilgardová
Neotevírá se seminář z německého jazyka (1 přihlášený student) a seminář z informatiky (1 přihlášený student).

Alice Krýžová

 

.

Informace pro studenty k červnovému programu školy

1. Studenti K4 mají od 3. do 9. 6. studijní volno před ústními maturitními zkouškami, tzv. svatý týden. Konzultace ve škole se nekonají.
2. Od 8. 6. je v souvislosti s rozvolňováním epidemiologických opatření možný návrat studentů K1 – K3 do školy; konat se mohou konzultace a třídnické hodiny. Podle průzkumu, který dělali třídní učitelé, upřednostňují téměř všichni studenti distanční vzdělávání, a o fyzické konzultace je minimální zájem (v K1 by se účastnili 2 studenti, v K2 nikdo, v K3 4 studenti). Zároveň, pokud by učitelé konzultovali fyzicky, nebudou moci připravovat a realizovat on-line hodiny a další formy vzdáleného vyučování. Zůstaneme proto u distanční výuky a pravidelné konzultace ve škole organizovat nebudeme.
3. Pedagogická rada a klasifikační porada se koná 23. 6., nejzazší termín pro odevzdání veškerých úkolů z distančního vzdělávání je 19. 6.

Alice Krýžová

.