Pěší výlet na Vysočinu

Skupina odvážných studentů maturitního ročníku K4 (spolu s dvoučlenným učitelským doprovodem) podnikla z 10. na 11. dubna pěší výpravu po stopách básníka a grafika Bohuslava Reynka:

Z Havlíčkova Brodu vedly naše kroky nejprve k zámku a statkářské usedlosti v Petrkově, kde strávil B. Reynek většinu svého tvůrčího života. Odtud nás hnal vítr vysočinskou krajinou polí, božích muk a širokých výhledů dál do Jihlavy. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí nezmokli jsme, už jsme tu. Slovy básníka: pták vznesl se a zůstala jen bílá, / bolestná krása, divá dálava, / v níž stopa Návratu se objevila.

(Ondřej Pavlík)

Procházka po Praze

V pondělí 15. dubna prošli studenti třídy K4 Prahou a po cestě odpovídali na kvízové otázky na témata knihy, knihkupci, nakladatelé, umělecké slohy, literární postavy apod. Na cestě objevili polozapomenutá zákoutí Starého Města jako jsou ulice Zlatá a Stříbrná a v Boršově věnovali vzpomínku Rychlým šípům. Bedřicha Smetanu si připomněli u Národního divadla a v romantické zahradě V Jirchářích dostali autorské výtisky své knihy „Kdo si to má pamatovat…“. Na Uhelném trhu navštívili AD galerii, kde si prohlédli ukázky uměleckých tiskových technik a v Melantrichově ulici si lámali hlavu nad tím, kterou že to knihu kdysi vytiskl ten, po němž se ulice jmenuje. Cesta ze Staroměstského na Václavské náměstí nabídla plnou hrst tematických zastávek. Správné odpovědi na kvízové otázky se studenti dozvěděli na rampě Národního muzea. Navzdory předpovědi nepršelo, takže i počasí přálo vydařené akci.

(Jan Vašut)

Adopce na dálku

Na začátku dubna jsme dostali další dopis od Sereny Rego z Indie, kterou naši učitelé a studenti podporují od roku 2010 díky projektu Adopce na dálku. Tento projekt organizuje od roku 1993 Arcidiecézní charita Praha. Její nejnovější dopis si můžete přečíst v sekci Adopce na dálku.

.

Workshop Hello Czech Republic

Dne 11. 4. se ve třídách K2 a K3 konal workshop Hello Czech Republic od organizace Slovo 21. Workshop byl zaměřený na migraci, uprchlictví, stereotypy a identity. V rámci různých aktivit se studenti o tématech nejen mnohé dozvěděli, ale vyzkoušeli si i „uprchnout“ z Česka na vlastní kůži. Díky skvělým lektorkám a těšíme se zase někdy příště!

(B. Vencálková)

Dny evropského filmu

V úterý 9. 4. se všechny třídy vydaly do kina Světozor na maďarský film Bez dechu, po němž následovala beseda na téma duševní zdraví s psycholožkou T. Matouškovou. Akce se konala v rámci festivalu Dny evropského filmu.

(B. Vencálková)

Exkurze do Libri prohibiti

Ve čtvrtek 4.4. jsme se třídou K4 navštívili knihovnu Libri prohibiti, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o samizdatu i o exilových nakladatelstvích. Hlavně jsme si ale mohli různé publikace prohlédnout a osahat, což byl zcela unikátní zážitek. Děkujeme Kláře Bendové za erudovaný a poutavý výklad a těšíme se zase někdy příště!

(B. Vencálková)

Den knihy 2024

Ve středu 20. března na naší škole tradičně po dvou letech proběhl projektový den Den knihy. Ve společné úvodní části, kterou moderoval Dušan Blažek a jež byla věnována soutěži Co na to SŠKK, spolu soutěžily dva týmy složené ze členů pedagogického sboru. Oba týmy usilovaly o to co nejlépe odhadnout nejčastější odpovědi studentů na otázky, jež byly součástí anonymní ankety, kterou připravil Jan Hoffmann, který samotnou soutěž také moderoval. V následujících hodinách studenti všech ročníků absolvovali program dle vlastních preferencí. Navštívit mohli besedu s absolventy školy, spisovatelem Pavlem Barešem, básnířkou Klárou Krásenskou nebo překladatelkou Michalou Markovou. Dále se mohli zúčastnit překladatelského workshopu, workshopu tvorby komiksů či workshopu divadelní a slovní improvizace. Velký zájem vzbudila přednáška Libuše Heczkové Voiceband; Avantgardní cesta k literatuře; Po stopách E. F. Buriana a opomenout nesmíme ani spisovatelský kvíz Skvíz. Na závěrečném zakončení byl vyhlášen výsledek ankety o nejoblíbenější knihu a především vítězové literární soutěže, kterou ovládla Antonie H., workshopu tvorby komiksů, kde největší úspěch sklidila práce Marie Ch., workshopu divadelní a slovní improvizace, v němž zvítězila Kateřina D., kvízu Skvízu, v němž se nejvíce dařilo Davidu P., Karolíně K. a Karolíně R., a soutěže Co na to SŠKK, v níž tým Hany Herrmannové, Báry Vencálkové, Moniky Krýže a Matěje Mareše porazil tým Dušana Blažka, Ondřeje Pavlíka, Nikoly Dvořákové a Alice Krýžové. Poděkování patří také Karolíně P. a Anně K., které se o přestávkách ujaly provozu čajovny přidružené k malému antikvariátu.

Šesté a poslední představení KMD v tomto školním roce

V měsíci dubnu vybíráme mezi brilantní komedií Raye Cooneyho Prachy!!! v Divadle Palace (3. dubna), muzikálem Les Misérables – Bídníci v Goja Music Hall (6. dubna) a klasickým textem Pedra Calderóna de la Barcy Život je sen v Divadle v Celetné (8. dubna). Připomínáme i termíny dvou zrušených představení z února a března – Zpívání v dešti v Hybernii se uskuteční 28. dubna a Hamlet v ABC 22. května. Až budou vstupenky k dispozici, objeví se zpráva na nástěnce.