Úřední hodiny kanceláře školy během letních prázdnin

V průběhu letních prázdnin budou úřední hodiny ve dnech 7. 7., 28. 7., 6. 8. vždy mezi 9,00 – 12,00; příp. dle předchozí e-mailové domluvy (nikola.mauleova@sskk.cz). Od středy 25. 8. Vám bude kancelář k dispozici následovně:

25. 8.: 12,00 – 13,00
26. 8.: 9,00 – 12,00
27. 8.: 9,00 – 12,00
30. 8.: 9,00 – 12,00
31. 8.: 9,00 – 12,00

Hezké léto!

Nikola Mauleová

.

Krásné prázdniny!

Milé studentky, milí studenti,

jak dokumentuje níže uvedená fotogalerie, vysvědčení je rozdáno, tak  Vám přejeme krásné prázdniny, pevné zdraví a těšíme se s Vámi na viděnou v září!

Vedení a zaměstnanci SŠKK

 

 

.

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Počet volných míst: 1. Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat osobně v kanceláři školy do 30. 6. 2021, do 10.00. Kritéria přijetí: A) prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. ekvivalentních ročníků víceletého gymnázia, a to následovně: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 1,01 – 1,30 = 15 bodů, 1,31 – 1,60 = 10 bodů, 1,61 – 1,90 = 5 bodů, 1,91 a více = 0 bodů. B) Přijímací pohovor zaměřený na zjištění motivace ke studiu. Uchazeč v něm může dosáhnout max. 20 bodů.

Maximální celkový počet bodů, kterého lze dosáhnout, je 40 bodů. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší známka z předmětu český jazyk a literatura v 1. pololetí 9. ročníku.

Znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru, u uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se ověří komisionálním pohovorem v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona.

27. 6. 2021                                                                                                PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.                                                                                                                                  ředitelka školy

.

Fotografování tříd

V pátek 25. června v průběhu 2. vyučovací hodiny proběhne tradiční fotografování. Fotografie třídy a školy stojí 40 Kč, případná skupinka 20 Kč. Peníze vyberou pokladníci tříd a do pondělí 28. června odevzdají třídním učitelům.

.

Třídní schůzky pro rodiče budoucího 1. ročníku

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně Vás zveme na první třídní schůzku, která se koná v pondělí 21. června 2021 od 17 hodin v učebně K4 (přízemí bloku C) na Fakultě tělesné výchovy a sportu, José Martího 31, 162 00 Praha 6. (Z provozních důvodů jsme byli nuceni změnit termín třídních schůzek ze 14. 6. na 21. 6.)

V rámci schůzky budete informováni o studiu obecně, o plánu školního roku 2021/2022, jednotliví vyučující promluví o učebnicích, sešitech, učebních plánech svých předmětů a o kritériích hodnocení. Zároveň budeme zjišťovat, který druhý cizí jazyk si student vybere. Seznámíte se se školním řádem a podepíšeme Smlouvu o zajištění výuky.

Prosíme Vás o její prostudování a přinesení předvyplněné smlouvy ve 2 vyhotoveních, aby se celý proces urychlil. Vyplňujte pouze osobní údaje a číslo smlouvy (= evidenční číslo uchazeče) na první straně a Vaše podpisy a datum na poslední straně. Poprosíme Vás také o složení zápisného ve výši 1 100,- Kč.

Smlouvy se budou podepisovat a zápisné platit v kanceláři školy u N. Mauleové půl hodiny před konáním třídních schůzek, tj. od 16,30 hodin (posledního zákonného zástupce přijmeme do kanceláře v 16,55 hodin) a poté po skončení třídních schůzek.

Z epidemiologicko-hygienických důvodů prosíme o vyslání pouze jednoho zástupce za rodinu. Nezbytností je také respirátor a čestné prohlášení o negativním výsledku antigenního testování. V případě dalších změn, které by nastaly v souvislosti s epidemiologickou situací, Vás budeme neprodleně informovat.

Těšíme se na Vás!

.

Ústní maturitní zkoušky

V týdnu od 14. do 18. června se v učebně K4 konají ústní maturitní zkoušky. Rozpis zkoušek byl všem maturantům rozeslán e-mailem. Prosíme o příchod cca 30 minut před nástupem na potítko a přihlášení se u paní zástupkyně Mauleové za účelem testování na covid-19. U zkoušek přejeme šťastnou ruku při tažení otázek a hodně úspěchů!

 

.