Den otevřených dveří on-line

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, milí uchazeči,

epidemická situace nám zatím nedovoluje zorganizovat klasický Den otevřených dveří. Mrzí nás to a doufáme, že vás budeme moci přivítat aspoň v lednovém termínu, tj. 10. 1. Prozatím bychom vám rádi představili naši školu aspoň na dálku. Můžete tedy

  1. Pročíst si obecné informace o škole a studiu
  2. Zhlédnout krátké informační video, které natočili učitelé a další zaměstnanci školy
  3. Prozkoumat interaktivní prohlídku školy
  4. Prohlédnout si 30 listopadových fotografií školy
  5. Přečíst si, co o nás řekli odborníci z oboru
  6. Přečíst si, v čem spatřují jedinečnost školy její absolventi
  7. Podívat se, kam vedly další kroky našich absolventů v souhrnných tabulkách
  8. Prostudovat si kritéria přijímacího řízení
  9. Využít naši nabídku „Volejte učiteli“. Každý čtvrtek odpoledne bude některý vyučující nebo jiný zaměstnanec školy připraven zodpovídat vaše telefonické dotazy.

Rozpis „Volejte učiteli“ pro listopad a prosinec:

25. 11., 14.00 – 17.00   R. Vít – angličtina, francouzština, praxe
2. 12., 13.00 – 17.00     N. Mauleová – zástupkyně, školné, obědy atp.
9. 12., 13.00 – 17.00     K. Hilgardová – český jazyk, česká a světová literatura
16. 12., 13.00 – 17.00   J. Hoffmann – matematika, zeměpis, základy přír. věd

.