Kontakty v době stěhování školy

Z důvodu stěhování školy jsou nyní pevné linky odpojeny. Preferovaný kontakt je emailem, případně mobilním telefonem. Ředitelka školy, PhDr. Alice Krýžová, Ph. D., email: alice.kryzova@sskk.cz,  tel.: 776 782 708; zástupkyně pro ekonomické záležitosti, Ing. Nikola Mauleová, email: nikola.mauleova@sskk.cz,  tel.: 732 690 002.

.

Fotoreportáž ze stěhování školy

DEN 1

Začínáme stěhovat. Tomu však předcházelo několik dní intenzivního balení.

.

DEN 2

Stěhujeme i navzdory nepříznivému počasí!

DEN 3

Stěhování pokračuje…

DEN 4

Stěhování finišuje!

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu konaném dne 23. června 2020 naleznete v následujících souborech:

Seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení PŘ po náhradním termínu

Zápisový lístek je třeba donést do 3. července, nebo jej nejpozději v tento den zaslat poštou. Vzhledem ke stěhování školy Vás prosíme v případě návštěvy o telefonickou domluvu předem (viz kontakty).

.

Stěhujeme se!

Vážení rodiče, milí studenti, dovolte, abychom Vás informovali, že od 1. srpna 2020 budeme působit na adrese: José Martího 31, 162 00, Praha 6.
Přikládáme několik fotografií, abyste si udělali představu, jak to ve škole bude vypadat.

Co se týče dopravní dostupnosti, nejbližší stanice metra je Nádraží Veleslavín, odkud je to asi 10 minut pěšky nebo 1 stanici tramvají (Nad Džbánem; tramvaj 20 a 26). Z centra Prahy, např. z Můstku, se dostanete ke škole cca za 17 minut. Z oblasti Jihozápadního města jezdí ke škole bus 225.
Podmínky studia včetně výše školného zůstávají stejné.

Alice Krýžová

.