Distanční Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium, ze všeobecně známých důvodů nemůžeme uspořádat klasický Den otevřených dveří. Proto jsme natočili video, ve kterém Vám sdělíme to nejdůležitější
o studiu na naší škole. Video najdete zde:

Zároveň spouštíme akci Volejte učiteli. Každý lednový a únorový čtvrtek od 13 do 17 hodin čeká některý vyučující na Vaše zavolání a je připraven zodpovědět Vaše dotazy o škole obecně nebo svých předmětech.

Volejte učiteli v lednu:

Čtvrtek 14. ledna – A. Krýžová, ředitelka školy, výchovná poradkyně, česká literatura; tel. 222 365 856

Čtvrtek 14. ledna  – R. Vít, cizí jazyky, praxe, písemná elektronická komunikace; tel. 728 043 215

Čtvrtek 21. ledna – K. Hilgardová, český jazyk, česká literatura, světová literatura; tel. 222 365 886

Čtvrtek 28. ledna – N. Mauleová, zástupkyně pro ekonomické záležitosti, vedoucí studijního oddělení; tel. 222 365 884

.

Distanční výuka od 4. ledna

Od 4. ledna se v souladu s rozhodnutím vlády učí všechny třídy distančně. Rozvrh on-line hodin najdete zde. Úkoly v režimu asynchronní a off-line výuky jsou zveřejňovány na webu školy v záložce Pro studenty – distanční výuka vždy v pátek do 24.00. Úkoly se odevzdávají jednotlivým vyučujícím (obvykle e-mailem, popř. dle propozic vyučujícího) vždy do příštího pátku do 24.00. Z důvodu vánočních prázdnin bude první týden zadáno úkolů méně.

.

Žáci a žákyně naší školy na odborné praxi v prosinci 2020

Navzdory nepříznivé situaci se podařilo všem žákům a žákyním ze tříd K2, K3 a K4 naší školy zajistit místo k vykonání odborné praxe v prosinci 2020. Následující fotografie dokumentují její průběh.

.

Informace o přijímacím řízení

Ve školním roce 2020/2021 škola nevyužije jednotnou přijímací zkoušku Cermatu, ale připraví vlastní přijímací řízení. To se bude skládat z testu z českého jazyka a literatury, testu z obecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu, přijímacího pohovoru.

Zohledňovat budeme také vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.

Bližší kritéria budou zveřejněna na webových stránkách školy v lednu 2021.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2021.

.

Pro uchazeče

Vážení zájemci o studium na naší škole,

bohužel den otevřených dveří zatím nemůžeme uspořádat, tak jsme alespoň připravili informační letáky a krásné záložky, které jsme rozeslali na základní školy v Praze i středních Čechách.

.

Odborná praxe

Milé žákyně, milí žáci K2 a K3,

protože Vaše odborná praxe začíná 9. 12. je velmi důležité dorazit v pondělí do školy. Mějte s sebou prosím již od rodičů podepsané čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka při praktickém vyučování. V třídě  K3 bude  již v 8,55 probíhat školení BOZP, budou rozdávány smlouvy a zadávána práce.  V  K2 na to bude vyčleněna 6. vyučovací hodina. Odpolední 7.-10. hodiny odpadají (viz změny rozvrhu), abyste měli možnost jít si nechat podepsat smlouvy do Vámi zvolených knihkupectví, antikvariátů a knihoven. Podepsané smlouvy budete v úterý odevzdávat ve škole.

Již brzy se s Vámi těšíme na viděnou ve škole!

.