Distanční výuka od 4. ledna

Od 4. ledna se v souladu s rozhodnutím vlády učí všechny třídy distančně. Rozvrh on-line hodin najdete zde. Úkoly v režimu asynchronní a off-line výuky jsou zveřejňovány na webu školy v záložce Pro studenty – distanční výuka vždy v pátek do 24.00. Úkoly se odevzdávají jednotlivým vyučujícím (obvykle e-mailem, popř. dle propozic vyučujícího) vždy do příštího pátku do 24.00. Z důvodu vánočních prázdnin bude první týden zadáno úkolů méně.

.