Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce – písemná část – se bude konat v pondělí 6. listopadu 9. vyučovací hodinu v jazykové učebně v přízemí. K ústní části přistoupí tři nejlepší studenti. Ústní část se bude konat v pondělí 20. listopadu 9. vyučovací hodinu v jazykové učebně v přízemí. Olympiády v anglickém jazyce se mohou účastnit studenti prvního, druhého a třetího ročníku. Přihlásit se můžete u svého učitele angličtiny, lze i emailem. (R. Vít)